Opleiding & arbeidsmarkt

Nederland kent een ongekend tekort aan ICT’ers. We werken binnen onze sector al jarenlang samen om dit tekort tegen te gaan. Maar om het tekort structureel op te lossen is er meer nodig. Bovendien gaat de impact van het tekort veel verder dan alleen onze sector. Uiteindelijk is het een maatschappelijk probleem.

Wat is er nodig?

Beter opleiden

Modernisering van het onderwijs is nodig om te zorgen dat iedereen voldoende digitaal vaardig is.

Skills-based aannemen

We moeten als sector werken aan een cultuur waarin we al het beschikbare talent benutten.

Initiatieven opschalen

Overheidsbeleid moet erop gericht zijn om bewezen succesvolle initiatieven op te schalen.

Het laatste nieuws

Minister Adriaansens ontvangt Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers

Nederland heeft een ongekend tekort aan ICT’ers. Daarom maakten we samen met andere branches het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers en overhandigden het aan minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.
Opleiding & arbeidsmarkt

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Bereid de toekomstige generatie voor op de digitale wereld

We willen dat alle kinderen in Nederland voldoende digitaal geletterd zijn om mee te komen in hun studerende, werkende en sociale leven. Dat is nu helaas nog onvoldoende het geval. Er is wel veel politieke steun voor het opnemen van digitale geletterdheid als basisvaardigheid, maar het loopt tot nu toe vast in de uitvoering. Daarom willen we dat het volgende kabinet hier nu écht eens werk van maakt:

  • Zorg dat digitale geletterdheid zo snel mogelijk in het primair en voortgezet onderwijs wordt geborgd en uitgerold
  • Maak digitale geletterdheid officieel onderdeel van de lerarenopleiding
  • Zorg dat elke leerling gelijke toegang heeft tot een laptop of tablet, door apparaten op te nemen in de Wet Gratis Schoolboeken
  • Stel geld beschikbaar voor een overheidscampagne om kinderen te enthousiasmeren voor een studie en carrière in de ICT.

Stop met traditioneel recruitment en kies voor om- en bijscholing

Sta jij open voor skills-based aannemen? NLdigital gelooft dat de tijd van traditionele recruitment in onze sector voorbij is. Want traditioneel recruitment doet niets anders dan het tekort rondpompen. Ons advies: kies voor omscholing van hbo’ers of bijscholing van talent uit het mbo. Want zo werf jij snel goede en loyale medewerkers. Bijkomend voordeel: een om- of bijgeschoolde werknemer blijkt vaak onder de streep goedkoper.

Meer ICT’ers: grotere instroom en skills-based aannemen

Met de huidige instroom van nieuwe ICT’ers op de arbeidsmarkt zullen de tekorten de komende jaren alleen nog maar toenemen. Op langere termijn moeten we dus stimuleren dat meer mensen kiezen voor een IT-opleiding. Op korte termijn zien we de oplossing in het beter benutten van bestaand talent. We moeten mensen selecteren op basis van hun vaardigheden en niet puur op initiële diploma’s. Dat maakt grootschalige om- en bijscholing van IT-talent mogelijk. We noemen dit skills-based aannemen.

  • De overheid moet geld beschikbaar stellen voor een campagne om kinderen te enthousiasmeren voor een carrière in de IT
  • De overheid moet middelen beschikbaar stellen voor het landelijk opschalen van innovatieve opleiders als Codam en Make IT Work
  • De overheid moet een Leven Lang Leren en skills-gericht aannemen stimuleren. Bijvoorbeeld door de invoer van een skillspaspoort
  • Bedrijven moeten meer openstaan voor skills-based aannemen. De Rijksoverheid moet het goede voorbeeld geven door bij eigen vacatures strenge opleidingseisen los te laten

Onze ledennetwerken rond Opleiding & Arbeidsmarkt

Werkgroep Edtech

Werkgroep Edtech is een ledennetwerk waarin leden met elkaar bouwen aan het onderwijs en de arbeidsmarkt van de toekomst. De…
Commissie
21

HR-Commissie

De HR-commissie bestaat uit een vaste groep HR-professionals (adviseurs, managers, directeuren), die met elkaar in gesprek gaan over (actuele en/of…
Commissie
27

NLdigital Werkgeversvereniging

De NLdigital Werkgeversvereniging behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de cao voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK) en…
Vereniging
34

Leerplatform

In het Leerplatform komen bedrijven bij elkaar die werken op het raakvlak van leren en ICT. De doelgroep bestaat uit…
Commissie
21

Meer weten van NLdigital?

NLdigital is een collectief van ruim 600 bedrijven die de digitale transformatie mogelijk maken.