Avg & privacy

Vertrouwen in digitale producten en diensten is cruciaal voor onze sector. Een belangrijk onderdeel daarvan is zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is het belangrijk om transparant te zijn over het gebruik van data en de inzet van algoritmen. Wij helpen onze leden op al deze terreinen.

Laat zien dat jij privacy serieus neemt

Standaard verwerkersovereenkomst

Maak goede afspraken met je klanten, volledig in lijn met onze Data Pro gedragscode.

Data Pro Code

Sluit je aan bij dé Avg-gedragscode voor verwerkers van persoonsgegevens. Goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Data Pro Verified

Laat bij een geaccrediteerde toezichthouder beoordelen of je aan de Data Pro Code voldoet. Zo laat je klanten zien dat je veilig met hun gegevens omgaat.

Populaire artikelen over Avg & privacy:

De Avg uitgelegd: privacy by design en privacy by default

In dit artikel gaan we in op de begrippen privacy by design en privacy by default. Wat is het en hoe maak je dit inzichtelijk binnen je organisatie?

10 vragen en antwoorden over de Avg

Sinds 2018 geldt in heel Europa dezelfde privacywetgeving: de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg). We zetten de 10 belangrijkste en meest gestelde vragen over de Avg voor je op een rij.

Stappenplan DPIA

Een stappenplan voor het Data Protection Impact Assessment (gegevensbeschermingseffectbeoordeling).

Datalek: wat is het en hoe kun je het voorkomen?

Onze juridisch adviseur Henk Bethlehem vertelt je welke acties je moet nemen in het geval van een datalek en hoe je het kunt voorkomen.

Standaard verwerkersovereenkomst

Wil je goede afspraken maken over privacy en het verwerken van persoonsgegevens én laten zien dat je voldoet aan de Avg? Gebruik dan de Standaard verwerkersovereenkomst van NLdigital. Deze sluit naadloos aan op onze Data Pro gedragscode.

Data Pro Verified

Sluit je aan bij de Data Pro gedragscode

De Data Pro Code is een door de Autoriteit Persoonsgegevens goedgekeurde gedragscode voor verwerkers van persoonsgegevens. We hebben deze code samen met onze leden ontwikkeld als concrete uitwerking van de eisen van de Avg.

Als verwerker kun je de Data Pro Code volgen. Je kunt je daarvoor registreren bij onze geaccrediteerde toezichthouder SCOPE Europe. Zij beoordelen of je aan de gedragscode voldoet. Na positief oordeel mag je het label Data Pro Verified voeren en word je opgenomen in het openbare register van SCOPE.

Actuele onderwerpen rond Avg & privacy:

Meer weten van NLdigital?

NLdigital is een collectief van ruim 600 bedrijven die de digitale transformatie mogelijk maken.