Samenwerken met de overheid

De Nederlandse overheid is steeds meer IT-gedreven en IT–afhankelijk. Ze is bovendien de grootste speler in digitaal Nederland. Voor haar eigen inzet van digitale oplossingen, haar dienstverlening aan burgers en bedrijven, maar ook als toezichthouder en investeerder in kennisontwikkeling. Goede samenwerking met de overheid is dan ook onmisbaar voor onze sector.

Draag bij aan:

Kennisdeling & innovatie

Neem deel aan bijeenkomsten en werkbezoeken. Doe mee met de Digicampus of ons ledennetwerk.

Betere aanbestedingen

Met de ICT Markttoets verbinden we de overheid aan de markt. Centraal staat de vraag: Hoe vraag ik wat ik nodig heb?

Betere inkoopvoorwaarden

Samen met onze leden werken we met overheidsorganisaties aan betere inkoopvoorwaarden.

Artikelen over samenwerken met de overheid

Innovatief Aanbesteden: Bouwen aan Toekomstgerichte Oplossingen

In dit artikel lees je waarom ‘innovatief aanbesteden’ zo belangrijk is en hoe deze manier van aanbesteden de dialoog tussen overheid en markt kan bevorderen. Zo kunnen we samen oplossingen verkennen die beter aansluiten bij de behoeften van beide partijen.
Samenwerken met de overheid

Checklist – Van goede intenties naar succesvolle aanbesteding

Ben jij bezig met het opstellen van een aanbesteding voor een ICT-project voor jouw overheidsinstelling? Er zijn veel factoren om rekening mee te houden die ervoor zorgen dat een ICT-project bij de overheid een succes wordt. In deze whitepaper delen we een checklist met 10 belangrijke criteria.
Samenwerken met de overheid

ICT Markttoets

Met de ICT Markttoets helpt NLdigital departementen, uitvoeringsorganisaties en andere publieke instanties met het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe vraag ik wat ik nodig heb?’ Hiermee verbinden we de overheid en ICT-markt. Met een advies van de markt krijg je…
Samenwerken met de overheid

Richtlijnen succesvolle samenwerking leverancier – gebruiker

Samen met CIO Platform Nederland hebben we een richtlijn opgesteld die bij kan dragen aan meer voorspelbaarheid en transparantie tussen leveranciers en gebruikers van software.
Samenwerken met de overheid

Doe mee met de Digicampus

Binnen de Digicampus werken wetenschap, overheid en bedrijfsleven samen aan digitale dienstverlening die voldoet aan de wensen van de samenleving. NLdigital is founding partner van de Digicampus. We vinden het belangrijk dat er een open en informele ruimte is waar partijen elkaar kunnen vinden. De campus is een regelarme broedplaats waar innovatie en maatschappelijke waarde centraal staan.

Sluit je aan bij de Commissie Digitale Overheid

De Digitale Overheid heeft tot doel om de overheid en het ICT-bedrijfsleven dichter bij elkaar te brengen. Dit besloten netwerk bestaat uit bedrijfsvertegenwoordigers op directieniveau, die zich bezighouden met beleid, regelgeving en strategie en komt minimaal drie keer per jaar bijeen.

Draag bij aan betere aanbestedingen met de ICT Markttoets

Geslaagde ICT-projecten van de overheid beginnen bij goede aanbestedingen. Doordat de behoefte aan het begin niet duidelijk is, kunnen de wensen tijdens de implementatie veranderen. Hierdoor loopt het ICT-project zowel qua tijd als qua kosten uit de hand. Daarom organiseert NLdigital al jarenlang ICT Markttoetsen. Hierbij verbinden we de overheid en ICT-sector met elkaar om – nog voor de aanbesteding er is – antwoord te vinden op de vraag: ‘Hoe vraag ik wat ik nodig heb?’

Meer weten van NLdigital?

NLdigital is een collectief van ruim 600 bedrijven die de digitale transformatie mogelijk maken.