Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema voor de Nederlandse ICT-sector. De ICT-sector neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid in de uitdagingen van energie & klimaat en grondstoffen.

NLdigital speelt hierin een concrete en actieve rol met het MJA3 energieconvenant en stichting ICT Milieu, het collectieve inzamelsysteem voor ICT-afval. We benadrukken ook het belang van ICT als belangrijke enabler van energiebesparingen bij klanten. In de keten wordt door ICT-toepassingen meer energie bespaard dan de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.

Met de digitalisering van de samenleving zal het belang en het gebruik van ICT en data alleen maar toenemen. De ICT-sector neemt daarom haar verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame digitale economie. Met succes: de afgelopen jaren is het energieverbruik in de sector nagenoeg stabiel gebleven, terwijl dataverkeer en -opslag met tientallen procenten per jaar blijft groeien.

De huidige deelnemers aan de MJA3 vertegenwoordigen samen 80% van het energieverbruik in de sector.

ICT is een belangrijke enabler van duurzaamheid. Dankzij ICT-toepassingen wordt er in andere sectoren meer energie bespaard dan de ICT-sector zelf verbruikt. Vanuit Nederland ICT wordt op verschillende manieren de ontwikkeling en toepassing van duurzame slimme ICT-oplossingen gestimuleerd.

In een circulaire economie worden producten en grondstoffen maximaal hergebruikt, zodat zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gewonnen hoeven worden voor de productie van nieuwe apparaten. Om producenten en importeurs van ICT-producten te faciliteren met hun wettelijke verantwoordelijkheden omtrent ICT-afval is in 1999 vanuit NLdigital de stichting ICT Milieu opgericht. ICT Milieu verzorgt in samenwerking met Wecycle de inzameling en verwerking van circa 10 miljoen kg afgedankte ICT-apparatuur per jaar, waarvan ruim 80% kan worden hergebruikt als grondstof.

DE IMPACT VAN ICT OP DUURZAAMHEID EN MILIEU

We vinden het belangrijk om transparant te zijn over onze inspanningen en resultaten op het gebied van duurzaamheid en milieu. Vanuit het MJA3-convenant wordt jaarlijks door RVO gerapporteerd over de ontwikkeling van het energieverbruik in de ICT-sector. Daarnaast werkt de sector actief mee aan het periodiek trendonderzoek naar de ontwikkeling van het

energieverbruik van ICT in Nederland, waarvan het laatste onderzoek begin 2016 is gepubliceerd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de positieve impact van ICT-oplossingen op energieverbruik in andere sectoren. ICT Milieu rapporteert elk jaar over de hoeveelheid ingezameld ICT-afval in de ICT Milieumonitor.

Ingezameld en geregistreerd ICT-afval (x 1000 kilo)

Energieverbruik deelnemers MJA3-ICT in PetaJoule (Bron: RVO MJA sectorrapport 2015)

Ontkoppeling energie en dataverkeer (2010 = 100) (Bron: CE Delft)

  • “We verwachten dat door steeds slimmere ICT-toepassingen in 2030 tot tien keer zo veel energie wordt bespaard als de sector zelf verbruikt. Daarnaast maken innovatieve oplossingen de noodzakelijke transitie mogelijk naar een duurzame digitale economie.”

    Rob Idink
    Managing director HP Nederland, Portefeuillehouder Duurzaamheid

NLdigital respecteert jouw privacy. Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan.

In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Privacystatement
Instellingen

NLdigital respecteert jouw privacy

Daarom geven we je de controle over de manier waarop wij met je data omgaan. In onze privacyverklaring lees je hoe we dat doen. Hieronder lees je over de cookies die we gebruiken.

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de website en de bijbehorende functionaliteit, en voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Lees meer

We optimaliseren continu onze website. Daarvoor analyseren we websitebezoek via Google Analytics. Dit hebben we op de privacyvriendelijke wijze, volgens de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens, ingericht.

Lees meer

Met Linkedincampagnes introduceren we ons collectief en onze diensten in de digitale sector. We slaan gegevens over websitebezoek op om de effectiviteit van onze advertenties te meten, om advertenties te leveren die relevant zijn en om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken.

Lees meer
Vergeet alles Jouw voorkeuren zijn verwijderd