Privacyverklaring

Privacy

Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met NLdigital. We zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe NLdigital met persoonsgegevens omgaat.

Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met NLdigital. Hoe ver je relatie met NLdigital gaat, bepaal je grotendeels zelf. Indien je als medewerker van een lidbedrijf actief deelneemt aan activiteiten van NLdigital, bijvoorbeeld in commissies of werkgroepen, dan zullen wij je ook vaker benaderen met daaraan gerelateerde vragen, informatie of kennisuitwisseling. Daarnaast worden gegevens van lidbedrijven verwerkt als onderdeel van het lidmaatschap. Zo kunnen je contactgegevens gedeeld worden met andere leden, en kun je benaderd worden voor activiteiten en informatie over NLdigital. Indien je iets bestelt via de website, dan gebruiken we die gegevens om je het product te sturen en voor de financiële afhandeling. Indien je geen prijs (meer) stelt op bepaalde informatie of contact, dan kun je dat altijd aangeven en zullen wij, waar mogelijk, zo snel mogelijk dergelijke verwerkingen van je gegevens stopzetten.

Indien je je via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van NLdigital, bijvoorbeeld een bijeenkomst, een product bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij jouw gegevens ook verder gebruiken voor het digitaal toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie, waaronder informatie over lidmaatschap van NLdigital.

Indien je deelneemt aan een evenement van NLdigital of georganiseerd door NLdigital, kunnen na inschrijving bij dit evenement je naam, organisatie en functie worden gedeeld met andere deelnemers aan dit evenement. Ook kunnen er tijdens evenementen beeld- en geluidsopnamen gemaakt worden.

Indien je organisatie lid is van NLdigital, dan worden je gegevens verwerkt als noodzakelijk onderdeel van de uitvoering van de rechten en plichten voortvloeiend uit het lidmaatschap of op grond van de wet. Daarnaast heeft NLdigital een gerechtvaardigd belang om diegenen die hun gegevens verstrekt hebben om een product of dienst te kunnen ontvangen (zoals een bestelling, het bijwonen van een event, deelname aan een commissie of anderszins), aanvullende informatie te sturen over NLdigital zo lang de desbetreffende persoon niet heeft aangegeven daar geen prijs meer op te stellen, na een periode van twee jaar zal aan de betrokkenen worden gevraagd over ze hier nog belangstelling voor hebben.

Welke gegevens worden verwerkt

Voor elke dienst vragen we je om bepaalde gegevens in te vullen. De velden die gemarkeerd zijn met een * zijn verplicht. Die gegevens heeft NLdigital nodig voor de uitvoering van de dienst. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst. In een aantal gevallen vragen wij aanvullende gegevens over het bedrijf die niet verplicht zijn. Die gegevens worden gebruikt om meer inzicht te krijgen in het soort organisaties die diensten bij NLdigital afneemt, zodat wij onze diensten kunnen verbeteren en de doelstellingen van de vereniging beter kunnen invullen.

Beeld- en geluidsopnamen

Indien je deelneemt aan, of aanwezig bent bij, een evenement van NLdigital, dan kunnen er mogelijk beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt worden welke in sommige gevallen gepubliceerd worden. Hierop kun je mogelijk te herkennen zijn. Deze opnamen dienen niet ter identificatie van de deelnemers van een evenement. Ze dienen slechts als middel om de nieuwswaarde van het evenement te verhogen en om een sfeerindicatie te geven. We maken en publiceren deze opnamen op grond van ons gerechtvaardigd belang. Hierbij maken we telkens een afweging tussen ons eigen belang voor het maken en publiceren van de opnamen en het belang van de betrokkenen om niet in beeld te zijn. Ook zullen de deelnemers bij de betreffende evenementen van tevoren geïnformeerd worden over het maken van opnamen. Wanneer je als deelnemer niet in beeld wilt komen, dan houden wij hier rekening mee tijdens het evenement. Daarnaast is het mogelijk om je naderhand te verzetten tegen het gebruik van de gemaakte opnamen. Wanneer je hierin te herkennen bent, zullen deze offline worden gehaald.

Bewaartermijnen

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart NLdigital de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal NLdigital de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij NLdigital op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Gebruik besloten gedeelte website

Indien je medewerker bent van een lidbedrijf van NLdigital, dan kun je een gebruikersnaam en wachtwoord krijgen om in te loggen op het besloten gedeelte van de website. Als gebruiker ben je zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met de gebruikersnaam en het wachtwoord. Wij gaan er vanuit dat een persoon die zich aanmeldt met een gebruikersnaam en wachtwoord, bevoegd is tot het gebruik daarvan. Wanneer een gebruiker vermoedt dat het wachtwoord bij onbevoegden bekend is, dient de gebruiker NLdigital hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen zodat er maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevens over gebruik van de website en cookies

Klik hier voor een overzicht van onze cookies.

Functionele cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van functionele cookies om je als gebruiker van onze website in staat te stellen de functionaliteit van de website te gebruiken. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het tonen van de gevraagde webpagina’s en de bijbehorende functionaliteiten, dan wel voor het uitvoeren van de gevraagde dienstverlening.

Websiteanalyse met Google Analytics

Op de website van NLdigital worden bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van je computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. De resultaten hiervan zullen door Google anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Voor de overdracht van persoonsgegevens voor online advertenties en meting vanuit Europa maakt Google gebruik van Standaard contractclauses (SCC’s). Google streeft naar een wettelijke basis voor gegevensdoorgiften in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving voor gegevensbescherming. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Je kunt je toestemming voor het gebruik van deze webanalyses intrekken door de Google Analytics Opt-out Add-on te downloaden.

Marketing cookies

Op de website is Google Tag Manager geïnstalleerd. Dit is een oplossing waarmee wij websitetags kunnen beheren vanuit één interface. Het hulpprogramma voor het beheren van tags zelf (dat de tags implementeert) is een cookieloos domein dat geen persoonlijk identificeerbare gegevens verzamelt. Het hulpprogramma zorgt ervoor dat andere tags worden geactiveerd, en die kunnen op hun beurt gegevens verzamelen. Google Tag Manager maakt geen gebruik van deze gegevens. Ga naar deze pagina voor meer informatie over Google Tag Manager.

LinkedIn heeft via de Google Tag Manager (o.a. Doubleclick) tags geplaatst op de website. Dit gaat om knoppen voor het delen van content via uw LinkedIn-account en advertentietags om inzichtelijk te maken wat de statistieken zijn van onze advertenties. Wij vragen je toestemming voor het plaatsen van deze cookies. Deze cookies maken het mogelijk om advertenties over NLdigital te leveren die relevant voor je zijn, om het aantal keren dat je een advertentie ziet te beperken, helpen de effectiviteit van een advertentiecampagne te meten en geven ons de mogelijkheid om je surfgedrag bij te houden. Op grond van jouw toestemming mogen wij de cookies plaatsen om inzichtelijk te kunnen maken wat er gebeurt met onze advertenties.

Wij gebruiken Spotler Leads om een uitgebreider terugkerend websitebezoek te meten en een profiel van een bezoeker op te stellen. Hiervoor gebruiken we speciale software, namelijk Spotler B2B.

Websites van derden

Op de website zijn mogelijk hyperlinks opgenomen naar websites van derden, zoals YouTube, LinkedIn, Facebook en diverse nieuwbronnen. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt NLdigital geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan. Op het gebruik van dergelijke websites van derden is de privacyverklaring van de betreffende derde van toepassing. Je dient de privacyverklaring van deze derde te lezen om inzicht te verwerven in hoe deze partij omgaat met je persoonsgegevens.

Nieuwsbrief

Je kunt je via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van NLdigital. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de ICT-sector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Uitnodigingen en overige e-mails

Indien je ledencontactpersoon bent bij je organisatie of indien je deelneemt aan een betaalde activiteit van NLdigital, zullen wij je e-mailadres gebruiken om je te informeren over relevante workshops, dienstverlening, producten en dergelijke. Daarnaast heeft NLdigital enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij je kunnen toevoegen op jouw verzoek, of omdat dit voorkomt uit activiteiten in het kader van je lidmaatschap. Je kunt altijd aangeven geen e-mails meer te willen ontvangen door je direct af te melden voor een mailing list, of door contact op te nemen met ons secretariaat.

Verstrekking aan derden

NLdigital verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op jouw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van NLdigital bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

Informatieverzoeken, inzage, correctie en recht van verzet

Je kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien je niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten. Indien je meer informatie wilt over NLdigital, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kun je ook terecht als je een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

NLdigital
De Corridor 5
3621 ZA Breukelen
0348-493636
info@nldigital.nl

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. NLdigital adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 6 mei 2022.