Rapportage informatieplicht energiebesparing voor 1 december: dit is wat je als ondernemer moet weten

In 2030 moet in Nederland de uitstoot van broeikasgassen 55% minder zijn dan in 1990. Het kabinet zet met het klimaatbeleid voor de zekerheid in op min 60%. Energiebesparing is hiervoor een belangrijke peiler. Vanaf een bepaald energieverbruik geldt voor bedrijven een energiebesparingsplicht om rendabele maatregelen te nemen. Deze verplichting is geactualiseerd per 1 juli 2023 en voor 1 december moeten deze bedrijven opnieuw aan de overheid rapporteren over de genomen maatregelen. In dit artikel lees je alles over deze plicht, of hij ook voor jou geldt en wat je moet doen.

Waarom is er een energiebesparingsplicht?

Door de Europese klimaatwet moeten Europese lidstaten verplicht maatregelen nemen om de uitstoot van broeikassen terug te dringen. Het doel? Een klimaatneutraal Europa in 2050. Nederland neemt, net als de andere Europese landen, energiebesparende maatregelen om dit doel te halen. Nederland kent al sinds de jaren ‘90 een energiebesparingsplicht. Deze verplichting om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar terugverdienen is nu geactualiseerd. Eerdere uitzonderingen zijn vervallen en ook rendabele maatregelen op het gebied van duurzame energie horen er nu bij.

Wat is de energiebesparingsplicht?

Alle bedrijven met een bepaald energieverbruik zijn verplicht om hun energiegebruik te verduurzamen. Het doel daarvan is om de CO2-uitstoot te verminderen. Verbruikt jouw ICT-bedrijf of locatie meer dan 50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas? Dan ben je verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is de energiebesparingsplicht. Als je zo’n plicht hebt, maak je eens in de vier jaar melding van de energiebesparende maatregelen in jouw bedrijf: de informatieplicht.

Wat betekent de informatieplicht voor jouw bedrijf?

Met de informatieplicht breng je de overheid op de hoogte van de energiebesparende maatregelen die je neemt binnen jouw onderneming. Je rapportage dien je in via het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Zo weet de gemeente of provincie welke energiebesparende maatregelen je al hebt genomen in jouw ICT-bedrijf. En kunnen ze makkelijker controle uitvoeren. Hier rapporteer je eens in de vier jaar over. Voor deze nieuwe ronde moet de rapportage voor 1 december 2023 zijn ingediend bij RVO. Huur je een kantoor, dan zal de eigenaar van het pand waarschijnlijk de rapportage indienen, maar zal hij voor de uitvoering van bepaalde maatregelen wel in overleg gaan met zijn huurders.

Welke energiebesparende maatregelen zijn er?

In het EnergieAkkoord is afgesproken om de algemene energiebespaarplicht te vereenvoudigen door lijsten met erkende energiebesparende maatregelen op te stellen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. De lijst met erkende maatregelen zijn in 2022 geactualiseerd gepubliceerd op de website van RVO. Vanaf 1 juli 2023 gelden de nieuwe maatregelen. Voer je alle maatregelen uit? Dan voldoe je aan de energiebesparingsplicht en bespaar je structureel op je energiekosten.

Onderzoeksplicht

Sommige bedrijven hebben in plaats van een informatieplicht een onderzoeksplicht. Dit geldt voor locaties met een jaarlijks energieverbruik vanaf 10 miljoen KWh elektriciteit of 170.000 m3 aardgas. Wil je hier meer over weten? Op de website van RVO lees je meer over de onderzoeksplicht.

Hulpmiddelen rapportage energiebesparingsplicht

Je hebt tot uiterlijk 1 december 2023 de tijd om aan jouw informatieplicht te voldoen. Ons advies? Begin op tijd met het verzamelen van informatie voor jouw rapportage.

Op zoek naar hulpmiddelen voor het opstellen van jouw rapportage? Uitleg en sjablonen voor de onderzoeksplicht vind je op de website van RVO en de handreiking energiebesparingsplicht op de site van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO).

Meer weten?

NLdigital is nauw betrokken bij nieuwe regelgeving op het gebied van energie en klimaat en bespreekt deze ontwikkelingen met de leden in het netwerk Energie & Klimaat. Als je specifieke vragen hebt over deze energieverplichtingen of deel wilt nemen aan ons netwerk, neem dan contact op met Jeroen van der Tang.


Deel via:

Jeroen van der Tang

Public policy manager Duurzaamheid
Neem contact op met
Jeroen van der Tang

Gerelateerde artikelen

Een duurzame website: wat kun je hiervoor doen?

We hebben een nieuwe website die duurzaam gebouwd is door onze online partner Yard Digital Agency. Wat kun jij doen…
Duurzaamheid

Handleiding powermanagement

Beheert jouw bedrijf servers? In je eigen kantoor of in een datacenter? Lees dan in de handleiding powermanagement hoe je…
Duurzaamheid

OPEN minded circulaire uitdagingen aanpakken: eerste jaar Stichting OPEN

Onze expert duurzaamheid, Jeroen van der Tang, vertelt in een interview voor ITchannelPRO magazine over het eerste half jaar van…
Duurzaamheid