ICT Markttoets

Met de ICT Markttoets helpt NLdigital departementen, uitvoeringsorganisaties en andere publieke instanties met het beantwoorden van de vraag: ‘Hoe vraag ik wat ik nodig heb?’ Hiermee verbinden we de overheid en ICT-markt. Met een advies van de markt krijg je antwoord op de vraag of een project haalbaar is en wat de kansen en risico’s zijn. Op welke manier leidt het project tot een succes?

Betere ICT-aanbestedingen voor de overheid

door marktconsultatie met onafhankelijk advies en actuele inzichten in de laatste marktontwikkelingen.

Succesvollere ICT-projecten bij de overheid

ICT levert een essentiële bijdrage aan efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering bij de overheid. Maar dan moet de implementatie van nieuwe technologie wel slagen. Helaas is dit in het verleden niet altijd goed gegaan, waardoor in de publieke beeldvorming het idee is ontstaan dat ICT en overheid geen match zijn. Hoe komt dit? Het gaat vaak al mis bij de aanbesteding. Doordat de behoefte aan het begin niet duidelijk is, kunnen de wensen tijdens de implementatie veranderen. Hierdoor loopt het ICT-project zowel qua tijd als qua kosten uit de hand. Dit kan grote gevolgen hebben voor de (politiek) verantwoordelijke.

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject een ICT Markttoets uit te voeren, betrek je als overheidsorganisatie de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van ICT-projecten en minimaliseer je de risico’s op falende projecten.

Antwoord op je vragen

Tijdens een ICT Markttoets krijg je als overheidsorganisatie antwoord op vragen als:

Deze vragen worden in een pre-competitieve dialoog voorgelegd aan de markt, wanneer het ICT-project van de voorbereiding naar de uitvoeringsfase gaat.

De ICT Markttoets wordt aan het begin van het proces ingezet. Hierdoor verzamel je in een vroeg stadium veel informatie, waardoor je voorkomt dat je later in het proces fouten maakt en onnodige vertraging oploopt. > Lees hier het interview met Roger.

Programmamanager Roger Gerardts

Hoe gaan we te werk?

Om tot het beste resultaat te komen, heeft NLdigital een gedegen proces ingericht om de optimale marktconsultatie voor een aanbesteding op te stellen. Dit proces bestaat uit de volgende stppen:

Stap 1: De vraag helder krijgen

De kwaliteit van de aanbesteding valt of staat met de juiste vraag. In een aantal sparringssessies haalt NLdigital de kernvraag naar boven.

Stap 2: De markt benaderen

Gekwalificeerde marktpartijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan de toets. De vragende overheidsorganisatie selecteert in overleg met NLdigital een aantal van de aangemelde ICT-bedrijven om deel te nemen aan de workshop.

Stap 3: De workshop

NLdigital organiseert een workshop waarin de deelnemers in kleine groepen discussiëren over de haalbaarheid van de vraag, het concept of idee. Ook de vragende overheidsorganisatie neemt actief deel aan de workshop. Daarnaast is er een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel om de relatie tussen overheid en markt te versterken.

Stap 4: Concepttoets

Op basis van de resultaten van de workshop stelt NLdigital een conceptrapportage op.

Stap 5: Aanscherping en optimalisatie

NLdigital legt de conceptrapportage voor aan de ICT-bedrijven die deelnamen aan de workshop. Op individuele basis kunnen zij schriftelijk reageren en aanvullingen doen.

Stap 6: Definitieve ICT Markttoets

Waar mogelijk verwerkt NLdigital de aanvullingen van de workshopdeelnemers. De ICT Markttoets wordt daarna geanonimiseerd aangeboden aan de vragende overheidsorganisatie.

Waarom overheidsinstanties een ICT Markttoets inzetten

 • Inzichten in de laatste ICT-marktontwikkelingen
 • Verkleint de risico’s op falende ICT-projecten
 • Verbetert de relatie tussen overheid en ICT-bedrijfsleven
 • NLdigital biedt onafhankelijk advies

Deze organisaties gingen je voor

Uitgelicht

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Rapportage ICT Markttoets ProRail beschikbaar

We organiseerden op dinsdag 6 september 2022 in opdracht van ProRail een ICT Markttoets over de vervanging van het ITSM-systeem. De eindrapportage met hierin de adviezen van de markt is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Rapportage ICT Markttoets vernieuwing Rijks ICT-dashboard beschikbaar

Op maandag 27 juni 2022 organiseerde NLdigital in opdracht van CIO Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een ICT Markttoets over het Rijks ICT-dashboard. De rapportage met hierin de conclusies en aanbevelingen is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

ICT Markttoets Omgevingswetsoftware: Implementatie haalbaar, gemeenten moeten wel snel aan de slag

Vanaf 1 januari 2021 is de Omgevingswet van kracht. Om gemeenten te ondersteunen met hun verwervingsvraag, is op 21 juni 2019 een ICT Markttoets Omgevingswetsoftware gehouden.

De ICT Markttoets heeft ons waardevolle feedback opgeleverd om van de raamovereenkomst voor Logius Applicatiediensten een succes te maken. Dankzij de toets weten we zeker dat onze mantelpartijen de aanpak onderschrijven. Dit onder voorwaarde dat Logius een goede invulling geeft aan enkele benoemde vervolgacties. We weten nu ook op welke punten meer uitleg nodig is.

Steven Oostlander, programmamanager Logius

Maak vrijblijvend kennis

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
  012-3456789
 •  *
  naam@bedrijf.nl

Meer weten over de ICT Markttoets? Vraag dan een vrijblijvende kennismaking aan via dit formulier. Hierin wordt snel duidelijk of:

 • de vraag, het concept of het idee geschikt is voor de ICT Markttoets
 • de vraag, het concept of het idee zich in de juiste fase bevindt om de ICT Markttoets toe te passen.

Zo ja, dan stellen we een offerte en plan op om de ICT Markttoets uit te voeren.

Je kunt ook contact opnemen met NLdigital via 0348 – 49 36 36 of via e-mail: info@nldigital.nl.


Deel via:

Gerelateerde artikelen

Innovatief Aanbesteden: Bouwen aan Toekomstgerichte Oplossingen

In dit artikel lees je waarom 'innovatief aanbesteden' zo belangrijk is en hoe deze manier van aanbesteden de dialoog tussen…
Samenwerken met de overheid

Checklist – Van goede intenties naar succesvolle aanbesteding

Ben jij bezig met het opstellen van een aanbesteding voor een ICT-project voor jouw overheidsinstelling? Er zijn veel factoren om…
Samenwerken met de overheid

Richtlijnen succesvolle samenwerking leverancier – gebruiker

Samen met CIO Platform Nederland hebben we een richtlijn opgesteld die bij kan dragen aan meer voorspelbaarheid en transparantie tussen…
Samenwerken met de overheid