Rapportage ICT Markttoets ProRail beschikbaar

We organiseerden op dinsdag 6 september 2022 in opdracht van ProRail een ICT Markttoets over de vervanging van het ITSM-systeem. De eindrapportage met hierin de adviezen van de markt is vanaf nu beschikbaar.

Rapportage ICT Markttoets ITSM-systeem ProRailDownloaden

Aanleiding

ProRail is verantwoordelijk voor het spoorwegnet van Nederland: aanleg, onderhoud, beheer en veiligheid. Medewerkers zorgen ervoor dat elke dag, 24/7, 1.200.000 reizigers en 100.000 ton goederen op hun plaats van bestemming komen. De huidige ITSM-applicatie Marval wordt al meer dan tien jaar gebruikt en moet worden vernieuwd. Marval heeft niet voldoende marktaandeel in Nederland om makkelijk kennis en expertise in te kopen en kent ook geen integraties met andere standaard oplossingen, waardoor het maken en onderhouden van specifieke integraties drukt op de beschikbare FTE-uren. De nieuw aan te schaffen ITSM-oplossing moet dus voorzieningen hebben om de verschillende applicaties met elkaar te kunnen laten samenwerken. Via een ICT Markttoets heeft ProRail inzichten en feedback opgehaald van bedrijven die zulke systemen leveren en ontwikkelen.

Vragen aan de markt

De volgende vragen (voor een uitwerking van de vragen zie de rapportage) zijn aan de marktpartijen voorgelegd tijdens de ICT Markttoets:

Conclusies en aanbevelingen

Adviezen die zijn gegeven en voortvloeien uit de discussies zijn onder anders om de gebruiker centraal te stellen, het probleem te formuleren en niet je oplossing, te focussen op verandermanagement, duidelijke prioriteiten te stellen en ook in gesprek te gaan met vergelijkbare organisaties die onlangs hun ITSM-systeem hebben vervangen.

Reactie opdrachtgever

In een eerste reactie geven de vertegenwoordigers van ProRail aan dat de toets veel nieuwe inzichten oplevert voor het verwervingstraject van de nieuwe ITSM-tool. Een aantal hiervan zijn makkelijk uit te voeren. Hierbij wordt gedacht aan de ‘use cases’ en een goede probleembeschrijving als startpunt van de uitvraag.

Dankzij de ICT Markttoets heb ik in één middag meer nieuwe inzichten opgedaan dan in de maanden die er hiervoor aan dit project besteed zijn.

Mike Bos, Architect ProRail

ProRail geeft aan dat deze ICT Markttoets ertoe leidt dat valkuilen in het verwervingstraject eerder herkend of zelfs helemaal omzeild kunnen worden en de ICT Markttoets wordt daarom als zeer waardevol ervaren.  


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity