Waarom programmamanager Roger Gerardts de ICT Markttoets meerdere keren heeft ingezet

Roger Gerardts werkt als zelfstandig project- en programmamanager en is gespecialiseerd in ICT-projecten. Vanuit die rol heeft hij in het verleden verschillende aanbestedingstrajecten voor overheidsorganisaties mogen leiden. Daarbij heeft hij ook meerdere keren de ICT Markttoets van NLdigital ingezet. Een mooie aanleiding om hem eens te vragen naar zijn ervaringen met de ICT Markttoets.

Wat was de aanleiding voor jou om de ICT Markttoets in te zetten?

Aanbestedingen van ICT-projecten zijn vaak complex. Als organisatie kun je vanuit je ivorentoren niet bedenken wat je allemaal nodig hebt en dit klakkeloos in je aanbesteding opnemen. De belangen zijn te groot en er zijn veel stakeholders met diverse perspectieven. In mijn optiek zijn de drie belangrijke partijen: de opdrachtgever, de winnende marktpartij en de afgewezen deelnemers aan de aanbesteding. Alle betrokkenen moeten zich goed voelen bij het aanbestedingstraject en de ICT Markttoets is een belangrijk instrument om dit te bereiken.

Hoe heb je het proces van de ICT Markttoets ervaren?

Ik heb de ICT Markttoets verschillende keren ingezet, dus ik kan zeggen dat mijn ervaring positief is. NLdigital heeft voornamelijk geholpen om de marktconsultatie op een professionele en effectieve manier aan te pakken.

Welke risico’s loop je als je geen onafhankelijke marktconsultatie opstelt?

Als je zelf de markt raadpleegt zonder de hulp van een onafhankelijke partij, loop je risico’s. Vaak zijn organisaties geneigd ‘bilaterale onderonsjes’ in te plannen met bekende leveranciers. Hierdoor mis je de unieke inzichten van andere spelers. Daarnaast zijn dit soort overleggen niet transparant en past deze werkwijze niet bij het idee van aanbesteden. Door NLdigital in te zetten, maak je gebruik van een groot netwerk van IT-bedrijven. Hierdoor ben je in staat een brede selectie met de juiste marktpartijen aan tafel te krijgen. Doordat NLdigital als onafhankelijke derde partij de marktconsultatie modereert en de verslaglegging verzorgt, bied je alle partijen de mogelijkheid om in vertrouwen feedback te geven. Met NLdigital als regisseur zorg je ervoor dat alle relevante inzichten op een evenwichtige manier worden betrokken in het resultaat, zonder hinder van commerciële spanningsvelden.

Wat waren de belangrijkste inzichten die je hebt verkregen met de ICT Markttoets?

Met de ICT Markttoetsen die ik heb ingezet hebben we een aantal belangrijke inzichten gekregen. Ten eerste hebben we de methodiek van de aanbesteding gevalideerd; kloppen onze aannames over wat de markt te bieden heeft en welke prijzen zijn daarvoor gebruikelijk? Daarnaast hebben we inzicht gekregen in de belangrijkste kwalitatieve criteria waar een geschikte partij aan moet voldoen.

Hoe heeft de ICT Markttoets de vervolgstappen van het aanbestedingsproces beïnvloed?

Hoewel ik de ICT Markttoets herhaaldelijk heb ingezet, hebben de marktconsultaties over het algemeen invloed gehad op drie aspecten: de sfeer, de marktwerking en de efficiëntie.

Hoe draagt de ICT Markttoets bij aan een positievere sfeer tijdens het aanbestedingsproces?

Aanbestedingen zijn vaak zeer juridisch van aard, wat kan leiden tot weinig begrip voor de belangen van verschillende stakeholders. Dit kan het proces al snel doen verzanden in het ‘beschermen’ van de eigen positie. Met een ICT Markttoets krijgen alle partijen inzicht in de positie van andere stakeholders, wat leidt tot meer empathie en een aangenamere aanbestedingservaring.

Hoe bevordert de ICT Markttoets de marktwerking?

Aanbestedingen zouden alle partijen in de markt de mogelijkheid moeten bieden om hun oplossingen aan te dragen. Als slechts een beperkt aantal spelers deze kans krijgt, functioneert de marktwerking niet optimaal. De ICT Markttoets zorgt ervoor dat alle partijen daadwerkelijk een eerlijke kans krijgen.

Hoe draagt de ICT Markttoets bij aan de efficiëntie van het aanbestedingstraject?

Aanbesteden werkt als een fuik; er zijn veel stappen tussen het opstellen van de strategie en de uiteindelijke implementatie. Hoe verder je komt in het proces, des te lastiger het wordt om een stapje terug te zetten.

De ICT Markttoets wordt aan het begin van het proces ingezet. Hierdoor verzamel je in een vroeg stadium veel informatie, waardoor je voorkomt dat je later in het proces fouten maakt en onnodige vertraging oploopt.

Meer informatie over de ICT Markttoets

De ICT Markttoets levert in een vroegtijdig stadium, voordat sprake is van een mogelijke aanbesteding, een rapportage met een advies van de markt. Is het project haalbaar? Wat zijn de kansen en risico’s? En op welke manier kan het gewenste ICT-project tot een succes leiden? Dit kost niet veel meer tijd dan een reguliere marktconsultatie, maar levert je zoveel meer inzichten op dat je daarna kunt versnellen. Wil je meer weten over de ICT Markttoets? Bekijk dan onze website en vraag vrijblijvend een kennismaking aan.


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt