Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voor het programma Beter Samen Werken. Tijdens deze ICT Markttoets vroegen we system integrators en mogelijke leveranciers van een CSP om op pré-competitieve wijze mee te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het aanbesteden van zo’n platform. Het rapport is vanaf heden beschikbaar.

Aanleiding

Informatie op orde – Beter Samen Werken

Het op orde brengen van de informatiehuishouding en informatievoorziening is niet makkelijk. Één van de redenen dat dit moeizaam verloopt heeft te maken met de verouderde en gebruikersonvriendelijke IT-ondersteuning. In het programma Beter Samen Werken (BSW) werken de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties samen. Doel van het programma is om te komen tot een voor ambtenaren duidelijk betere en gebruiksvriendelijke ondersteuning van het werkproces en informatiehuishouding. Dat wil men doen door het maken, vinden en toegankelijk houden van informatie te integreren met de werkomgeving, gedurende de hele levenscyclus van deze informatie conform eisen vanuit duurzame toegankelijkheid (archiving by design). Om dit te bereiken wordt een aanbesteding van een CSP voorbereid. Er wordt hier over content management gesproken en niet meer over document management. Het gaat hier namelijk niet alleen over documenten maar ook over chats, mails, social media, audio en video.

Content services Platform

Een content services platform (CSP) is het fundament voor het beheren en beschikbaar stellen van content in een organisatie. CSP-technologie maakt het mogelijk voor medewerkers om content te vinden en te gebruiken op een moderne, naadloze wijze over devices, applicaties en organisatorische grenzen heen. Kernfunctionaliteit van zo’n platform bestaat onder meer uit het vastleggen, consolideren, verwerken en terugvinden van content ter ondersteuning van personen en organisaties bij het uitvoeren van hun werkprocessen. Het CSP is volledig geïntegreerd met een centrale samenwerkomgeving waarin het gelijktijdig werken aan informatieobjecten zoals documenten, spreadsheets en presentaties wordt ondersteund.

Marktconsultatie

BZK heeft in januari 2024 een Marktconsultatie georganiseerd als voorbereiding op een voorgenomen aanbesteding van een Content Services Platform (CSP). Deze marktconsultatie heeft waardevolle informatie opgeleverd over met name de technische aspecten van zo’n platform.

In navolging op deze marktconsultatie is deze ICT markttoets georganiseerd die zich ook richtte op de samenwerking met de markt bij de implementatie van het CSP en de daarbij behorende verwervingsstrategie.

Vragen aan de markt

Tijdens de ICT Markttoets zijn vragen over de volgende onderwerpen aan de orde gekomen:

  1. Vragen over de gewenste oplossing
  2. Vragen over de implementatie
  3. Vragen over de aanbestedingsvorm

Raadpleeg de rapportage voor een volledige uitwerking van de vragen en het advies van de markt.

Reactie BZK

BZK geeft aan dat een deel van de informatie gedeeld door de marktpartijen voor hen al bekend was. Dit is voor het ministerie een belangrijk teken dat men met dit traject op de goede weg zit. Dit geldt bijvoorbeeld voor de wijze van aanbesteding, waarbij de ideeën van het ministerie voor een concurrentiegerichte dialoog en relationeel contracteren door de marktpartijen werden ondersteund.

Ook zijn er onderwerpen besproken waar nog niet of onvoldoende over is nagedacht door het ministerie. Deze onderwerpen worden in het vervolg van dit verwervingstraject door hen meegenomen.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving

Implementatie NIS2-richtlijn uitgesteld: dit betekent het voor jou

De Nederlandse overheid is niet op tijd klaar met de implementatie van de NIS2-richtlijn. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent?
Cybersecurity