Rapportage ICT Markttoets vernieuwing Rijks ICT-dashboard beschikbaar

Op maandag 27 juni 2022 organiseerde NLdigital in opdracht van CIO Rijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een ICT Markttoets over het Rijks ICT-dashboard. Tijdens deze ICT Markttoets vroegen we aanbieders/ontwikkelaars van softwareproducten die zich richten op data ontsluiting, BI of CMS-systemen en system integrators op pre-competitieve wijze mee te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het nieuwe Rijks ICT-dashboard. De eindrapportage van deze ICT Markttoets is vanaf nu beschikbaar.

Rapport ICT-Markttoets Rijks ICT-dashboardDownloaden

Aanleiding

Het Rijks ICT-dashboard is een website van de Rijksoverheid. Hierop staat informatie over alle grote ICT-projecten (ten minste 5 miljoen euro). CIO Rijk wil dit dashboard vernieuwen omdat de contractperiode met de leverancier afloopt, de huidige grenzen zijn bereikt en het niet meer past bij de nieuwe informatiewensen – en behoeften. Er is op dit moment geen geautomatiseerde datastroom mogelijk. Via een ICT Markttoets heeft CIO Rijk inzichten en feedback opgehaald van bedrijven die dergelijke oplossingen leveren. Deze inzichten zijn voorafgaand aan de aanbesteding opgehaald, zodat CIO Rijk op basis van de tijdens de ICT Markttoets opgedane inzichten het project kan bijsturen en verder specificeren.

Vragen aan de markt

De volgende vragen (voor een uitwerking van de vragen zie de rapportage) zijn aan de marktpartijen voorgelegd tijdens de ICT Markttoets:

Conclusies en aanbevelingen

Een belangrijke conclusie van de toets is dat het technisch goed haalbaar is om het huidige dashboard in een groeimodel te vervangen. Hierbij is het van groot belang om de gebruikers of doelgroepen (burgers en Kamerleden) centraal te stellen. Voor de langere termijn is het (nog) niet volledig duidelijk waar het dashboard naartoe moet groeien, mede omdat het ministerie van BZK dan ook op andere (interne) doelgroepen wil richten. Hiervoor zouden de toekomstige capabilities centraal moeten staan. Daarom zou er volgens de markt gekozen moeten worden voor een ecosysteem waarin verschillende partijen in wisselende samenstelling samenwerken om deze toekomstige capabilities te realiseren. Als het ministerie van BZK een generieke dashboard voorziening voor de hele Rijksoverheid nastreeft, dan is het van belang om de regie te nemen en de verantwoordelijke partijen van deze dashboards bij elkaar te brengen. Als het huidige dashboard voor het einde van dit jaar vervangen moet zijn, is de tijd te kort om het verwervingstraject via een openbare aanbestedingsprocedure te organiseren. Daarom adviseert de markt om gebruik te maken van de bestaande mantelovereenkomsten. Een goede samenwerking tussen het ministerie van BZK en de marktpartij(en) aan wie de opdracht wordt verstrekt is van groot belang voor het welslagen van het traject. Voor de samenwerkingsvorm adviseert de markt om een agile werkmethode uit het model zoals omschreven in de RVICTO VWS+ mantel.

Opvolging adviezen

Door de ICT Markttoets en de rapportage van de toets had BZK praktische handvatten om de uitvraag sterk aan te passen en snel uit te zetten. Er is veel met de input vanuit de markt gedaan. Op advies van de markt is de uitvraag inmiddels uitgezet binnen de RVICTO VWS+ mantel. De vraag vanuit BZK voor standaard open source software op advies van de markt opgeknipt in drie modulaire brokken. Dit omdat geen enkel product alles kan leveren dat BZK voor ogen heeft. Ook is in de uitvraag meegenomen dat de oplossing aan moet sluiten op het Standaard Platform van Logius, wat in de private cloud van ODC-Noord draait. Hiermee wordt standaardisering binnen de Rijksoverheid zoveel mogelijk geborgd.

Reactie opdrachtgever

“De open uitwisseling van kennis, ervaring en ideeën over de vervanging van het Rijks ICT-dashboard is zeer waardevol. Dit heeft een duidelijke meerwaarde ten opzichte van de traditionele marktverkenningen, waarbij marktpartijen een formulier moeten invullen.” Lees hier de hele rapportage.


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt