Minister Adriaansens ontvangt Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers

Nederland heeft een ongekend tekort aan ICT’ers. Daarom maakten we samen met brancheverenigingen Dutch Data Center Association, Dutch Cloud Community, Fiber Carrier Association en Cyberveilig Nederland het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers. Vandaag ontving minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat vertegenwoordigers van deze vijf branches en kreeg zij het plan overhandigd door Emily Glastra, voorzitter van NLdigital.

De groei van de arbeidsmarkt kan de groei van de vraag naar digitalisering niet bijbenen. Van grote ICT-bedrijven, tot bedrijven met een bedrijfsvoering die vooral afhankelijk is van ICT. Van zorg en onderwijs tot lokale – en rijksoverheid. Iedereen heeft ICT’ers nodig om de digitale transformatie van Nederland vorm te geven. Werkgevers zien de schaarste aan goed opgeleid personeel als de grootste bedreiging voor toekomstige groei.

Ook het ministerie van EZK is zich bewust van de grote uitdagingen door de krapte van vakmensen voor technische (groene) en digitale banen. Daarom werkt ze aan een Actieplan Groene en Digitale Banen. De vijf branches die de kern van de digitale sector vormen, laten met hun Aanvalsplan zien hoe ze het chronische tekort aan ICT’ers willen aanpakken. Hun plan geeft richting én draagt bij aan het Actieplan van de overheid.

Een belangrijk onderdeel van het Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers zijn de interventies die het bedrijfsleven wil inzetten. Bijvoorbeeld meer mbo IT-talent bijscholen en de diversiteit in de sector vergroten. De brancheorganisaties vragen steun van het ministerie om deze interventies te kunnen opschalen. En, in samenhang met het Actieplan, verder vorm te geven.

Bij de overhandiging zijn aanwezig: 

Aanvalsplan Chronisch Tekort ICTers.pdfDownloaden

Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving