Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Graag vragen we daarom de hulp van ICT-werkgevers om mee te doen aan een enquête. Met minimaal 100 deelnemers kunnen we een representatief beeld krijgen van de situatie. Help jij ons naar de 100?

Wat vragen we van de ICT-werkgevers?

Wat voor onderzoek is het precies?

We zijn als NLdigital benaderd door onderzoeksbureau SEO Economisch Onderzoek om mee te helpen met een onderzoek naar arbeidsmarktkrapte binnen de ICT-sector. SEO doet dit onderzoek in opdracht van Instituut Gak, een fonds dat zich inzet voor de verbetering van de arbeidsmarkt in Nederland. SEO onderzoekt niet alleen de ICT-sector, maar een aantal sectoren waar veel krapte is.

Het onderzoek bestaat uit twee delen: eerst een enquête en daarna een bijeenkomst met praktijktafels voor dialoog, waar ook andere stakeholders zoals vakbonden en onderwijspartijen aan deelnemen. Het is ons doel om met de enquête minimaal 100 ingevulde enquêtes door ICT-werkgevers te bereiken.

Waarom werkt NLdigital mee?

We zien meerwaarde in het onderzoek, omdat het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent voor veel van onze leden een rem op groei is. Dit onderzoek biedt meer inzicht in deze problematiek, bijvoorbeeld door uit te vragen welk type vacatures moeilijk vervulbaar zijn en welke oplossingen ICT-werkgevers al mee experimenteren en wat hun bevindingen daarmee zijn. Met deze inzichten kunnen wij vervolgens effectiever helpen om dit probleem aan te pakken. Ook helpen we beleidsmakers en politici bij het ontwikkelen van beleid dat beter aansluit bij de werkpraktijk. Zo helpen we de ICT-sector vooruit en daarmee jou als ICT-werkgever.   

Wie doen er nog meer mee?

NLdigital heeft partners gevraagd mee te helpen het onderzoek onder zoveel mogelijk ICT-werkgevers te verspreiden. We zijn blij met de hulp van partners als Fiber Carrier Association, Dutch Data Center Association, CIO Platform, Platform Talent voor Technologie, UWV en NRTO.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy