14 september 2020

Hoe lang kan jouw businessmodel nog mee? Denk mee over de toekomst van onze sector

Je kunt de toekomst niet voorspellen, maar je kunt je er wel op voorbereiden. De meeste ondernemers hebben hun strategie voor de komende vijf jaar redelijk in beeld. Maar daarna? Hoe de wereld er over pakweg tien jaar uitziet is behoorlijk onzeker. Toch is het belangrijk om lange termijn trends op tijd te signaleren, zodat je tijdig je strategie aan kunt passen en de concurrentie voor kunt blijven. NLdigital wil bedrijven helpen om wegwijs te worden in de toekomst. En we zoeken leden die het leuk vinden om daarover mee te denken.

Hoe gaan we te werk?

Stap 1 is het verzamelen van interessante trends en ontwikkelingen. We willen vooral op zoek naar de drijvende krachten achter de adoptie en toepassing van technologie. Natuurlijk vinden we het interessant om te horen hoe edge computing impact zal hebben op de industrie. Nog interessanter is het om te horen welke factoren in jouw ogen bepalend zijn voor deze impact.

Dus heeft jouw organisatie interessante inzichten, ideeën of voorspellingen? Laat het ons weten! Heb je geen tijd om je inzichten op papier te zetten? We kunnen ook een afspraak maken voor een kort (online) gesprek.

 

Stap 2 is het vertalen van al deze ontwikkelingen naar mogelijke scenario’s voor de toekomst. Waarschijnlijk organiseren we eind van het jaar een (online) sessie waarin we met een groepje experts verschillende scenario’s uitwerken. Laat het ons weten als je het leuk vindt om hiervoor uitgenodigd te worden.

Digitalisering in het post-Corona-tijdperk

Corona heeft het ontwikkelen van een toekomstvisie extra relevant gemaakt. De crisis creëert voor veel sectoren grote onzekerheid, maar zorgt tegelijkertijd voor een flinke versnelling van digitalisering. De economie en samenleving kwamen noodgedwongen tot stilstand. Dat roept automatisch de vraag op hoe we weer terugkeren naar ‘normaal’. Er liggen talloze kansen om dingen anders te doen: slimmer, veiliger, duurzamer, inclusiever.

De digitale sector heeft het gereedschap om die verandering mogelijk te maken. Maar nog lang niet iedereen herkent de rol die digitalisering speelt bij het vormgeven van het post-Corona-tijdperk. NLdigital wil daarom bijdragen aan toekomstvisies die gebaseerd zijn op een realistische, optimistische en kansrijke inzet van digitale technologie.