Cyber Resilience Act: verplicht cybersecurity CE-markering voor alle hard- en software

30 november zijn het Europees Parlement en de Europese Raad tot een akkoord gekomen over de Cyber Resilience Act (CRA), een Europese cybersecuritywet die een zeer grote impact gaat hebben. Alle “producten met digitale elementen” (alle hardware en software) moeten straks aan een set cybersecurity-eisen voldoen. Deze wet is in tegenstelling tot de NIS2 niet beperkt tot middelgrote en grote bedrijven. Ieder product dat op de markt verschijnt in de EU moet hieraan voldoen. De CRA treedt over een aantal jaar in werking. Beleidsadviseur Jelmer Schreuder vertelt je in dit artikel meer over deze wet en wat dit voor gevolgen heeft. 

Wat komt er onder de CRA te vallen

In principe komen alle hard- en software, in de wet benoemd als “producten met digitale elementen”, onder de wet te vallen. Er zijn wel uitzonderingen opgenomen voor Software as a Service (SaaS, is al gereguleerd onder de NIS2), voor reserveonderdelen die volgens hetzelfde proces als het product ontwikkeld zijn en voor open source die niet commercieel aangeboden is. Op SaaS is overigens wel weer een uitzondering op de uitzondering: wanneer een losstaand product gebruikmaakt van “rekenkracht op afstand” voor diens functionaliteit, dan valt die “rekenkracht op afstand” wel onder de CRA.

Om een indruk te geven van wat hieronder gaat vallen: dit loopt van een evenementen-app op je telefoon, tot de telefoon zelf, tot de robot in een productielijn en de besturingssoftware in een sluis. Het gaat over ieder product dat digitale componenten bevat en aan te sluiten is (permanent, draadloos, met usb-stick, etc.).

Eisen uit de CRA

Producten met digitale elementen mogen volgens de CRA alleen op de markt worden gebracht als deze voldoen aan de “essentiële cybersecurity-eisen”. En als de fabrikant processen heeft ingericht om kwetsbaarheden doeltreffend aan te kunnen pakken. De exacte uitwerking van deze eisen is vastgelegd in bijlage 1 van de CRA. We hebben de definitieve tekst nog niet volledig kunnen analyseren, maar op basis van de concepten die tot vorige week bekend waren komen die neer op:

Essentiële beveiligingseisen aan producten

Essentiële beveiligingseisen aan omgang met kwetsbaarheden

Meldplicht

De exacte details op dit vlak zijn nog veranderd in de laatste onderhandelingen, hierover later meer.

Levensduur van producten

De wet stelt de eisen voor de gehele verwachte levensduur van producten. In deze wet wordt de leverancier verantwoordelijk om deze verwachte levensduur vast te stellen en proactief te communiceren bij de verkoop van producten. Daarnaast zullen toezichthouders bijhouden wat de gemiddelde verwachte levensduur van producten per prijscategorie is, en mogen ze hierover op geaggregeerd niveau communiceren.

Hoe krijg je een CE-markering

In veruit de meeste gevallen zal je een product zelf kunnen beoordelen. Alleen bij een lijst van kritieke producten wordt beoordeling door een derde partij vereist. De exacte lijst van deze kritieke producten was nog onderdeel van de laatste onderhandelingen en kunnen we daardoor nog niet vermelden (te vinden in bijlage 3 klasse 2). Deze beoordeling (zelf of extern) moet opnieuw gedaan worden voor iedere versie die uitgebracht wordt en substantiële wijzigingen bevat (bugfix-releases zijn waarschijnlijk uitgezonderd).

Invoertermijn

Er moeten nog een paar stappen worden genomen om de wet definitief te maken, maar dat lijken vooral formaliteiten te zijn. Dat wil zeggen dat het Europees Parlement en de Europese Raad nog hun definitieve akkoord op het compromis moeten geven en dat de CRA vervolgens gepubliceerd moet worden. Twintig dagen na publicatie zal de wet definitief in werking treden en gaan de invoeringstermijnen in. Voor de meldplicht is dit 21 maanden later, voor alle overige bepalingen is dit 36 maanden later.

Zorgen NLdigital

De eisen die gesteld worden zijn begrijpelijk en veel producten zullen hier al aan kunnen voldoen. Tegelijk maken we ons wel zorgen over de aantoonbaarheid en hoe bestaande producten constructief onder deze wet gebracht kunnen worden. Voor bedrijven van iedere omvang zal het de vraag worden hoe ze dit afdoende aantoonbaar kunnen maken. We hebben ook standaarden en certificeringen nodig om hier invulling aan te geven, en deze bestaan grotendeels nog niet. De wetgever verwijst hiervoor naar de Cybersecurity Act maar de eerste schema’s hieronder zijn pas net in hun laatste fase beland. Het is nog niet duidelijk in hoeverre die invulling kunnen geven aan deze wet voor ieder product.

Ook maken we ons zorgen in welke mate deze eisen haalbaar zijn voor kleinere leveranciers. Er is een tekst over opgenomen in de wet over kleinere bedrijven, maar Nederland zal hier zelf uitwerking aan moeten geven. Dit is met name voor het startup- en scaleupklimaat essentieel.

We volgen deze wetgeving op de voet. Als er ontwikkelingen zijn, dan updaten we dit artikel.


Deel via:

Jelmer Schreuder

Public policy manager
Neem contact op met
Jelmer Schreuder

Gerelateerde artikelen

Stappenplan NIS2 richtlijn

De NIS2 komt eraan. Met dit stappenplan helpen we je om nu al aan de slag te gaan met de…
Cybersecurity

De NIS2 komt eraan: wat betekent dit voor jouw bedrijf?

Er komt nieuwe wetgeving aan in oktober 2024: de Europese Network & Information Security Directive (NIS2). Onze public policy manager…
Cybersecurity

Zorgplicht rondom cybersecurity: hoe maak je goede afspraken?

Als IT-leverancier heb je een zorgplicht naar je klanten. Hoe regel je dit het beste met je klanten? In dit…
Cybersecurity