Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

We hebben gisteren onze nieuwe Ethische Code AI gepresenteerd in het bijzijn van Tweede Kamerlid Barbara Kathmann. De code is opgesteld in samenwerking met het bedrijfsleven. ‘Hiermee laten we zien dat de sector bewust bezig is met de zorgvuldige inzet van technologie’, legt directeur Lotte de Bruijn van NLdigital uit.

De code werd symbolisch overhandigd aan Kathmann van GroenLinks/PvdA door bestuurslid Luc Gimbrère. Kathmann is eveneens voorzitter van de vaste commissie voor Digitale Zaken, waar kunstmatige intelligentie (AI) veel aan bod komt.

Verantwoord gebruik, ook voor kleinere bedrijven

De Bruijn ziet voor het bedrijfsleven en de overheid veel toegevoegde waarde van de vernieuwde Ethische Code AI, die de vorige versie uit 2019 vervangt. ‘In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. Deze up-to-date code kan hierbij helpen, voor iedereen die daarbij betrokken is. Kleinere bedrijven profiteren in het bijzonder, die hebben vaak geen afdeling waar men bezig is met responsible AI’.

Concrete hulpmiddelen

De code benadrukt een aantal kernprincipes die leidend moeten zijn voor organisaties die met AI werken. Het gaat dan over thema’s als eerlijkheid, inclusiviteit en transparantie. Ook geeft de code richtlijnen om de betrouwbaarheid, veiligheid en verantwoordingsplicht voor AI-systemen te garanderen. Wat in de nieuwe versie is toegevoegd, zijn specifieke tools die kunnen worden gebruikt. De Bruijn: ‘Mooie principes zijn prachtig, maar de vraag is hoe je dat vertaalt naar concrete toepassingen in je systemen. Dankzij een aantal leden hebben we hulpmiddelen kunnen verzamelen die je kan gebruiken bij het inzetten van AI. Hier kun je direct mee aan de slag’.

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. Deze up-to-date code kan hierbij helpen, voor iedereen die daarbij betrokken is. Kleinere bedrijven profiteren in het bijzonder, die hebben vaak geen afdeling waar men bezig is met responsible AI’.

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital

Helpt bij voldoen aan regels

Een bijkomend voordeel is dat de hulpmiddelen ondersteuning bieden bij het voldoen aan de regels van de AI Act. ‘De AI Act richt zich op wat wel en niet mag met betrekking tot AI, en welke verplichtingen je als leverancier hebt over naleving en rapportage. De code en de tools vervangen deze verplichting niet, maar kunnen wel voor een gedeelte helpen bij de implementatie ervan’.

Jaarlijkse evaluatie

De Ethische Code AI van NLdigital zal een levend document zijn dat jaarlijks wordt aangepast om in te spelen op relevante ontwikkelingen. Met name de lijst van hulpmiddelen wil NLdigital graag blijvend uitbreiden.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy