Ethische Code Artificial Intelligence

Artificial Intelligence (kunstmatige intelligentie, AI) biedt kansen voor het oplossen van maatschappelijke en economische vraagstukken. Die kansen moeten we niet onbenut laten. AI-toepassingen brengen echter ook ethische vragen met zich mee. Vanzelfsprekend moeten dergelijke innovaties daarom op een verantwoorde wijze plaatsvinden. De digitale sector is zich daarvan bewust en heeft daarom deze Ethische Code AI opgesteld als richtsnoer voor en met haar leden.

AI-toepassingen worden door steeds meer organisaties ingezet binnen de eigen processen of in de interactie met klanten en gebruikers. Daarin heeft elke schakel in de keten een verantwoordelijkheid voor het verantwoord toepassen van AI. NLdigital wil haar leden meenemen in hoe je die eigen verantwoordelijkheid zo goed mogelijk in kan vullen.

Deze Ethische Code AI van NLdigital bevat een aantal ethische principes. Onderdeel van de Ethische Code AI is een toolbox met verwijzingen naar hoe een aantal leden van NLdigital in de praktijk omgaan met deze principes.

Voor leden van NLdigital die met AI werken, horen de volgende principes leidend te zijn:

Download de code

Je kunt via onderstaande button de Ethische Code AI downloaden als pdf.

Lotte de Bruijn

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. Deze code kan hierbij helpen, voor iedereen die daarbij betrokken is. Kleinere bedrijven profiteren in het bijzonder, die hebben vaak geen afdeling waar men bezig is met responsible AI’.

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital

Responsible AI toolbox: hulpmiddelen voor verantwoorde inzet AI

We hebben een aantal leden bereid gevonden om hun toolbox voor verantwoorde AI beschikbaar te stellen voor andere organisaties. Met hun hulp is een overzicht opgesteld met voorbeelden hoe zij omgaan met verantwoorde AI. Kleinere organisaties hebben deze kennis vaak niet in huis. NLdigital wil deze organisaties graag ondersteunen door de kennis van de grotere bedrijven inzichtelijk te maken en te delen. De intentie is de toolbox steeds verder uit te breiden met tools van andere lidbedrijven. Hierdoor wordt een steeds grotere hoeveelheid informatie beschikbaar voor organisaties die op een verantwoorde manier met AI aan de slag willen.

Vooralsnog staan hier de voorbeelden van een aantal leden van NLdigital. De intentie is om dit steeds verder uit te breiden met informatie van andere lidbedrijven om zo een steeds grotere hoeveelheid informatie beschikbaar te stellen voor organisaties die met AI aan de slag willen op een verantwoorde manier.

Toolbox technologie leveranciers

Google heeft rond verantwoorde AI veel informatie beschikbaar. Zo zijn er onder andere een aantal video’s waarin ze ingaan op hoe je bias kan uitsluiten in het ontwikkelproces van AI-systemen. Daarnaast hebben ze veel voorbeelden beschikbaar van verantwoorde AI. Regelmatig krijgen de ethische principes ook een update.

IBM heeft een uitgebreide uitleg over trustworthy AI en het ontwerpen met AI en de bouwstenen erachter. Met onder andere ook aandacht voor hoe je de governance inricht rond AI met aanbevelingen en toolkits. Ook zijn er een groot aantal opensource tutorials en gidsen beschikbaar.

Meta heeft een uitgebreide database online waarin hun pilaren van responsible AI zijn uitgewerkt, met naslagwerk en verdieping op verschillende onderwerpen. In hun Responsible use guide kunnen ontwikkelaars voorbeelden vinden hoe verantwoord om te gaan met AI-toepassingen gebouwd op Llama2. Andere hulpmiddelen zijn de zogenaamde model cards die bijvoorbeeld uitleggen hoe ranking werkt op Instagram of Purple Llama dat tools en evaluaties biedt voor LLMs op het gebied van vertrouwen en veiligheid.

Microsoft heeft een breed scala aan informatie en tools beschikbaar over verantwoorde AI. Rond hun AI-principes is veel informatie beschikbaar. Rond het thema fairness is bijvoorbeeld ook deze checklist beschikbaar.

Salesforce heeft veel informatie beschikbaar over hoe zij omgaan met verantwoorde AI. Onder andere hanteren zij een AI maturity model. Daarnaast hanteren ze een acceptable use policy om ervoor te zorgen dat AI alleen positief wordt ingezet.

Overige tools

ECP heeft als platform een praktisch stappenplan voor ethische inzet van AI

De Europese EIT Community Artificial Intelligence heeft een eerste check ontwikkeld rond de AI Act.

De Nederlandse AI Coalitie heeft ook een aantal ethische methodieken ontwikkeld.


Deel via:

Gerelateerde artikelen

3 gevaarlijke mythes over privacy en hoe je ze effectief ontkracht

Rondom privacy bestaat veel onbegrip in de samenleving. In deze blog delen we drie hardnekkige mythes over privacy om jou…
Avg & privacy

Een datalekkenprotocol: waarom is dat belangrijk?

Met een datalekkenprotocol is duidelijk wat je moet doen in het geval dat er zich een incident voordoet, weet je…
Avg & privacy

Voorbeeld datalekkenprotocol

Voor datalekken geldt uiteraard: voorkomen is beter dan genezen. Maar in het geval dat het toch misgaat, is het goed…
Avg & privacy