ICT Markttoets

Betere ICT-aanbestedingen voor de overheid

door marktconsultatie met onafhankelijk advies en actuele inzichten in de laatste marktontwikkelingen

Met de ICT Markttoets helpt NLdigital departementen, uitvoeringsorganisaties en andere publieke instanties met het beantwoorden van de vraag:

‘Hoe vraag ik wat ik nodig heb?’

Hiermee bouwen we een brug tussen overheid en ICT-markt. De ICT Markttoets is een marktconsultatie die een vroegtijdig stadium – voordat sprake is van een mogelijke aanbesteding – rapportage oplevert met een advies van de markt. Is het project haalbaar? Wat zijn de kansen en risico’s? En op welke manier kan het gewenste ICT-project tot een succes leiden?

Succesvollere ICT-projecten bij de overheid

ICT levert een essentiële bijdrage aan efficiënte en effectieve dienstverlening en bedrijfsvoering bij de overheid. Maar dan moet de implementatie van nieuwe technologie wel slagen. Helaas is dit in het verleden niet altijd goed gegaan, waardoor in de publieke beeldvorming het idee is ontstaan dat ICT en overheid geen match zijn. Hoe komt dit? Het gaat vaak al mis bij de aanbesteding. Doordat de behoefte aan het begin niet duidelijk is, kunnen de wensen tijdens de implementatie veranderen. Hierdoor loopt het ICT-project zowel qua tijd als qua kosten uit de hand. Dit kan grote gevolgen hebben voor de (politiek) verantwoordelijke.

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject een ICT Markttoets uit te voeren, betrek je als overheidsorganisatie de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Hierdoor verbetert de kwaliteit van ICT-projecten en minimaliseer je de risico’s op falende projecten.

Tijdens een ICT Markttoets krijg je als overheidsorganisatie antwoord op vragen als: 

 • Welke risico’s zien we over het hoofd?
 • Hoe heeft de markt mijn probleem in vergelijkbare situaties opgelost?
 • Welke technologische oplossing past het beste bij ons probleem? 
 • Wat is de beste aanbestedingsstrategie?

Deze vragen worden in een pre-competitieve dialoog voorgelegd aan de markt, wanneer het ICT-project van de voorbereiding naar de uitvoeringsfase gaat. 

Aanbesteden werkt als een fuik; er zijn veel stappen tussen het opstellen van de strategie en de uiteindelijke implementatie. Hoe verder je komt in het proces, des te lastiger het wordt om een stapje terug te zetten. De ICT Markttoets wordt aan het begin van het proces ingezet. Hierdoor verzamel je in een vroeg stadium veel informatie, waardoor je voorkomt dat je later in het proces fouten maakt en onnodige vertraging oploopt. >lees het hele interview hier

Waarom overheidsinstanties ICT Markttoets inzetten

 • Inzichten in de laatste ICT-marktontwikkelingen
 • Verbetert de relatie tussen overheid en ICT-bedrijfsleven
 • Verkleint de risico’s op falende ICT-projecten
 • NLdigital biedt onafhankelijk advies

Hoe gaan we te werk

Om tot het beste resultaat te komen, heeft NLdigital een gedegen proces ingericht om de optimale marktconsultatie voor een aanbesteding op te stellen. Dit proces bestaat uit de volgende 6 stappen:

 • Stap 1: De vraag helder krijgen

  De kwaliteit van de aanbesteding valt of staat met de juiste vraag. In een aantal sparringssessies haalt NLdigital de kernvraag naar boven. 

 • Stap 2: De markt benaderen

  Gekwalificeerde marktpartijen kunnen zich aanmelden voor deelname aan de toets. De vragende overheidsorganisatie selecteert in overleg met NLdigital een aantal van de aangemelde ICT-bedrijven om deel te nemen aan de workshop.

 • Stap 3: De Workshop

  NLdigital organiseert een workshop waarin de deelnemers in kleine groepen discussiëren over de haalbaarheid van de vraag, het concept of idee. Ook de vragende overheidsorganisatie neemt actief deel aan de workshop. Daarnaast is er een gezamenlijke lunch en een afsluitende borrel om de relatie tussen overheid en markt te versterken.

 • Stap 4: Concepttoets

  Op basis van de resultaten van de workshop stelt NLdigital een conceptrapportage op. 

 • Stap 5: Aanscherping en optimalisatie

  NLdigital legt de conceptrapportage voor aan de ICT-bedrijven die deelnamen aan de workshop. Op individuele basis kunnen zij schriftelijk reageren en aanvullingen doen. 

 • Stap 6: Definitieve ICT Markttoets

  Waar mogelijk verwerkt NLdigital de aanvullingen van de workshopdeelnemers. De ICT Markttoets wordt daarna geanonimiseerd aangeboden aan de vragende overheidsorganisatie. 

Deze organisaties gingen je voor

In Nederland is de ICT Markttoets al meer dan vijftig keer uitgevoerd voorafgaand aan grotere aanbestedingen. Dit zijn een aantal recente voorbeelden: 

De ICT Markttoets heeft ons waardevolle feedback opgeleverd om van de raamovereenkomst voor Logius Applicatiediensten een succes te maken. Dankzij de toets weten we zeker dat onze mantelpartijen de aanpak onderschrijven. Dit onder voorwaarde dat Logius een goede invulling geeft aan enkele benoemde vervolgacties. We weten nu ook op welke punten meer uitleg nodig is.

Maak vrijblijvend kennis

Meer weten over de ICT Markttoets? Vraag dan een vrijblijvende kennismaking aan via dit formulier. Hierin wordt snel duidelijk of: 

 • de vraag, het concept of het idee geschikt is voor de ICT Markttoets; 
 • de vraag, het concept of het idee zich in de juiste fase bevindt om de ICT Markttoets toe te passen.

Zo ja, dan stellen we een offerte en plan op om de ICT Markttoets uit te voeren.

Je kunt ook contact opnemen met NLdigital via telefoonnummer 0348-493636, op via e-mail: info@nldigital.nl

 •  *
 •  *
 •  *
 •  *
  012-3456789
 •  *
 •  *
  naam@bedrijf.nl