Belangrijke stap in onze circulaire ambities

Vanaf vandaag, 1 maart 2021, organiseert Stichting OPEN namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in Nederland de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. We bundelen dus de krachten met andere productgroepen. Zo zetten we een belangrijke stap in het halen van de aangescherpte doelstellingen en onze circulaire ambities.

Samen de schouders eronder

Samen met alle elektronica-productgroepen hebben we het doel om 65% van de producten die we op de markt zetten, in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Hoewel de ICT-sector al boven deze 65% zit, hebben we met elkaar nog een flinke uitdaging om de doelstelling te halen. We gaan er in Stichting OPEN dus samen de schouders onder zetten. Naast de wettelijke inzameldoelstelling willen we nieuwe stappen zetten in het hergebruiken en terugwinnen van grondstoffen. Om de hele e-waste-sector nog meer circulair te maken, is massa nodig en centrale regie. Stichting OPEN pakt deze centrale regie. En doordat alle producenten van EEA aansluiten, heeft zij massa. We zijn blij dat Stichting OPEN onze ambitie deelt en werken graag samen om deze te behalen.

“Het circulair maken van de e-wastesector is van groot belang, daarom staan wij achter de missie van Stichting OPEN.” Rob Idink, bestuurslid NLdigital én Stichting OPEN

NLdigital blijft betrokken

De afgelopen 20 jaar organiseerde onze stichting ICT Milieu het inzamelen en recyclen van ICT-afval voor ruim 300 ICT-bedrijven. Door de nieuwe regierol van Stichting OPEN gaat de verantwoordelijkheid over en zal ICT Milieu stoppen als zelfstandige stichting. Maar, NLdigital blijft onverminderd betrokken bij Stichting OPEN voor de productgroep ICT. Samen met onze leden benoemen wij de bestuurder van Stichting OPEN die de producenten en importeurs van ICT-hardware vertegenwoordigt. Rob Idink, de huidige voorzitter van ICT Milieu, is de eerste bestuurder voor de productgroep ICT in het bestuur van Stichting OPEN. Hij heeft ruggespraak met onze leden en ons bureau. Hiervoor bestaat de MilieuBeleidsGroep, waarin we met betrokken leden ieder kwartaal de ontwikkelingen en standpunten over ICT en milieu bespreken. Wil je ook meepraten? We horen graag van je. Je kunt je hier aanmelden.


Deel via:

Jeroen van der Tang

Public policy manager Duurzaamheid
Neem contact op met
Jeroen van der Tang

Het laatste nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy