Belangrijke stap in onze circulaire ambities

Vanaf vandaag, 1 maart 2021, organiseert Stichting OPEN namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in Nederland de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. We bundelen dus de krachten met andere productgroepen. Zo zetten we een belangrijke stap in het halen van de aangescherpte doelstellingen en onze circulaire ambities.

Samen de schouders eronder

Samen met alle elektronica-productgroepen hebben we het doel om 65% van de producten die we op de markt zetten, in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Hoewel de ICT-sector al boven deze 65% zit, hebben we met elkaar nog een flinke uitdaging om de doelstelling te halen. We gaan er in Stichting OPEN dus samen de schouders onder zetten. Naast de wettelijke inzameldoelstelling willen we nieuwe stappen zetten in het hergebruiken en terugwinnen van grondstoffen. Om de hele e-waste-sector nog meer circulair te maken, is massa nodig en centrale regie. Stichting OPEN pakt deze centrale regie. En doordat alle producenten van EEA aansluiten, heeft zij massa. We zijn blij dat Stichting OPEN onze ambitie deelt en werken graag samen om deze te behalen.

“Het circulair maken van de e-wastesector is van groot belang, daarom staan wij achter de missie van Stichting OPEN.” Rob Idink, bestuurslid NLdigital én Stichting OPEN

NLdigital blijft betrokken

De afgelopen 20 jaar organiseerde onze stichting ICT Milieu het inzamelen en recyclen van ICT-afval voor ruim 300 ICT-bedrijven. Door de nieuwe regierol van Stichting OPEN gaat de verantwoordelijkheid over en zal ICT Milieu stoppen als zelfstandige stichting. Maar, NLdigital blijft onverminderd betrokken bij Stichting OPEN voor de productgroep ICT. Samen met onze leden benoemen wij de bestuurder van Stichting OPEN die de producenten en importeurs van ICT-hardware vertegenwoordigt. Rob Idink, de huidige voorzitter van ICT Milieu, is de eerste bestuurder voor de productgroep ICT in het bestuur van Stichting OPEN. Hij heeft ruggespraak met onze leden en ons bureau. Hiervoor bestaat de MilieuBeleidsGroep, waarin we met betrokken leden ieder kwartaal de ontwikkelingen en standpunten over ICT en milieu bespreken. Wil je ook meepraten? We horen graag van je. Je kunt je hier aanmelden.


Deel via:

Jeroen van der Tang

Public policy manager Duurzaamheid
Neem contact op met
Jeroen van der Tang

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving