Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor de realisatie van een maatregel waarmee méér energie wordt bespaard dan de opbrengst van 1 miljoen zonnepanelen. De Nederlandse omgevingsdiensten staan klaar om ze eraan te houden.

Tijdens het EZK Energie Event in Hilversum tekenen stichting Dutch Datacenter Association (DDA), brancheorganisatie NLdigital en Omgevingsdienst Nederland (OD NL) gezamenlijk voor een nieuwe aanpak waarmee de naleving van de maatregel “Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers” wordt geregeld. De nieuwe werkwijze “Energiebeheer voor servers in datacenters” beschrijft hoe datacenters aan de wettelijke maatregel voldoen en hoe de omgevingsdiensten daarop gaan controleren.

Om een gelijk speelveld te creëren, zullen de omgevingsdiensten met behulp van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht ervoor zorgen dat ook datacenters, die zich niet aan de werkwijze committeren, alsnog aan deze erkende maatregel voor energiebesparing worden gehouden.

Over de maatregel

Servers beschikken over de technische mogelijkheid om, bij lagere activiteit, automatisch het energiegebruik omlaag te brengen. Niet alle servers in datacenters hebben die optie standaard aan staan, waardoor servers ook bij weinig activiteit onnodig elektriciteit blijven gebruiken.

Het grootste deel van het gebruik van elektriciteit binnen een datacenter -ruim 80%- wordt ingezet ten behoeve van de IT-apparatuur. Door servers in te stellen op geautomatiseerd energiebeheer kan gemiddeld 10% worden bespaard op het totale energiegebruik in datacenters.

Mede door de groeiende vraag naar nieuwe toepassingen zoals AI zal de energiebehoefte van datacenters in Europa volgens het Internationaal Energieagentschap van 2022 tot 2026 naar verwachting met 50% toenemen, van 100 Twh naar 150 Twh. In 2022 waren datacenters al goed voor zo’n 4% van het totale elektriciteitsgebruik in Europa.

Dat maakt het des te belangrijker dat niet alleen nieuwe, maar ook bestaande IT-omgevingen efficiënt omgaan met energie en de server-instellingen controleren en instellen op optimaal energiebeheer, waar dat nog niet het geval is. De beoogde energiereductie die in Nederland wordt gerealiseerd met geautomatiseerd energiebeheer op alle servers, is groter dan de energieopbrengst van meer dan een miljoen zonnepanelen.

Samenwerken aan energiebesparing

Ruben Vlaander, bestuursvoorzitter van Omgevingsdienst Nederland: “Datacenters zijn grootgebruikers van elektriciteit. Ogenschijnlijk kleine besparingsmaatregelen hebben daardoor al snel grote milieueffecten. Als alle datacenters binnen Nederland de wettelijk verplichte energiebesparingsmaatregel doorvoeren, levert dat in potentie een energiebesparing op die hoger is dan de jaaropbrengst van één miljoen zonnepanelen. Het is goed dat wij samenwerken met de branche. Dankzij deze aanpak kunnen datacenters substantieel bijdragen aan energiebesparing en zorgen we vanuit de overheid voor een gelijk speelveld voor de implementatie.”

Stijn Grove, Managing Director Dutch Data Center Association: ”Als Nederlandse datacentersector nemen wij onze verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaamheid. Afgelopen jaren zijn er al grote inspanningen geweest, waardoor datacenters al vele energie efficiëntie slagen hebben gemaakt. Wij zijn tevreden met de gezamenlijke werkwijze, omdat deze duidelijkheid schept tussen de toezichthouder, de datacenters en hun gebruikers. En daarmee de verduurzaming binnen datacenters verder kan ondersteunen.”

René Corbijn, Adjunct-directeur NLdigital: “We staan achter deze werkwijze omdat er zo voor alle partijen duidelijkheid komt over de rolverdeling bij energiebesparing op servers in datacenters. Door in de complexe digitale ketens de samenwerking op te zoeken wordt energiebesparing bij de kern aangepakt. De digitale sector zet hiermee weer een extra stap in de energie-efficiency verbetering die nodig is om de continue digitale ontwikkelingen mogelijk te maken.”

De volledige tekst van de aanpak ter naleving van de maatregel “Stel geautomatiseerd energiebeheer in op servers” is terug te vinden via odnzkg.nl/datacenteraanpak.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Duurzaamheid

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Duurzaamheid

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Duurzaamheid

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Duurzaamheid