7 februari 2023

Kabinetsplan voor digitale banen zet stap in goede richting, doorbraak blijft uit

ARBEIDSMARKT
Tekort ICT'ers

Vorige week was een belangrijke week voor visies op de toekomst van de arbeidsmarkt ICT. Op donderdag overhandigden wij ons Aanvalsplan Chronisch Tekort ICT’ers met vier andere digitale branches aan minister Adriaansens van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En een dag later lanceerde het kabinet haar eigen visie met verwijzing naar ons plan. NLdigital is blij dat het kabinet onze inzet omarmt, maar we missen een grote stap vooruit. De Kamerbrief van het kabinet geeft vooral een overzicht van industrieplannen en lopende overheidsinitiatieven. Maar hoe Nederland de noodzakelijke 1 miljoen ICT’ers in 2030 gaat krijgen, blijft onduidelijk.

Waar zijn we blij mee?

Het kabinet omarmt de inzet van de ICT-branches in haar brief en neemt onze acties over in het overzicht van acties die horen bij de brief. We zijn verheugd met de centrale rol die het kabinet weggelegd ziet voor de Human Capital Agenda ICT. NLdigital is nauw betrokken bij HCA ICT, zowel in de uitvoering als met het ambassadeurschap van onze directeur Lotte de Bruijn. Ook onze Taskforce Diversiteit & Inclusie staat in het plan.

Het centraal stellen van de benodigde 1 miljoen ICT’ers in 2030 zet een ambitie neer die zowel haalbaar is als recht doet aan de omvang van de uitdaging. En de opening die het kabinet biedt om het STAP-budget in te gaan zetten voor tekortsectoren als techniek en ICT laat hopelijk niet lang op zich wachten.

De derde pijler in de brief ‘Arbeidsproductiviteitsgroei’ verdient ook de aandacht. Hierbij stelt het kabinet terecht vast dat dit zonder ICT’ers onhaalbaar is. Dit geeft goed aan dat de noodzaak om de krapte in de ICT op te lossen niet alleen voor digitale branches relevant is, maar voor de gehele economie en maatschappij.

We missen aandacht voor digitale geletterdheid

Het kabinet heeft als eerste pijler ‘Jongeren enthousiasmeren voor een bèta-technisch profiel en vervolgopleiding’, maar in de brief staat niets over Digitale Geletterdheid. Dat terwijl we juist zo blij zijn met de inzet van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om digitale geletterdheid onderdeel te maken van het Masterplan Basisvaardigheden. Dit gaat één van de belangrijkste stappen zijn om meer kinderen en vooral een meer diverse groep van kinderen te inspireren tot ICT. Dit blijft in de brief geheel onbenoemd.

Het onderscheid tussen ICT en techniek moet duidelijker

Helaas lijkt het kabinet de arbeidsmarkt ICT nog steeds niet goed te kunnen onderscheiden van techniek. Terwijl beide arbeidsmarkten zeer verschillende kenmerken hebben en ook zeer verschillende aanpakken vereisen. Alleen al door de aanvalsplannen van de technische branches naast die van ons te leggen, valt dit direct op. De brief van het kabinet neemt te vaak techniek als uitgangspunt, waardoor de specifieke uitdagingen van ICT onbenoemd en onuitgewerkt blijven. Ook zou beter benoemd moeten worden dat het tekort aan ICT’ers door alle sectoren heenloopt, en daarmee een bredere uitdaging is dan alleen van onze specifieke sector.

Aan de slag

Met de presentatie van ons eigen Aanvalsplan en het Actieplan van het kabinet is de inzet nu bekend. De kansen voor de verdere uitwerking zijn legio. Zowel als vereniging als met onze partners bij de Human Capital Agenda ICT willen wij nu aan de slag met deze uitdaging. Er is geen tijd te verliezen!