Digitale Geletterdheid in het curriculum: na de zomer eindelijk aan de slag!

Het is onbestaanbaar: in 2022 doen nog steeds meer dan 180.000 kinderen eindexamen zonder dat digitalisering daar onderdeel van is. De samenleving is meer dan ooit digitaal na de coronapandemie. En de tekorten op de arbeidsmarkt ICT zijn groter dan ooit, terwijl de vraag alleen maar toeneemt. Nog steeds zijn kinderen afhankelijk van hun digitaal geletterde ouders of enthousiaste leerkrachten voor digitaal onderwijs. Een doordacht en uitgewerkt curriculum mét digitale geletterdheid is niet voorhanden. Maar na deze zomer gaat dat eindelijk veranderen!

We hebben veel geduld gehad

Deze geweldige stap vooruit is niet vanzelfsprekend. Want velen in onze sector zetten zich al heel lang in voor digitale geletterdheid in het onderwijscurriculum. In de jaren 80 pleitte zelfs een voorloper van NLdigital er al voor. Kortgeleden hoopten we nog op de doorbraak door Curriculum.nu. Zij heeft bewonderenswaardig goed werk verzet met haar uitwerking van het leergebied Digitale Geletterdheid. Dit moest de herziening worden voor het gehele curriculum, maar helaas zette de Tweede Kamer er een streep door. De terechte zorg over de kwaliteit van lees- en rekenonderwijs maakte van deze leergebieden de hoogste prioriteit, wij vreesden dat Digitale Geletterdheid hierdoor weer in de verdringing zou komen.

Hoera voor Wiersma

Op 6 april gaf Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, ons goed nieuws: hij wil aan de slag met de basisvaardigheden taal en rekenen, maar ook met de nieuwe leergebieden burgerschap en digitale geletterdheid. De Tweede Kamer was ook nu niet direct overtuigd, waardoor de minister dit verder uitwerkte in een brief op 25 april. Daarna was het nog even spannend. Wat vindt de Tweede Kamer ervan? Gelukkig koos de Tweede Kamer er vorige week (19 mei 2022) voor om de minister niet verder bij te sturen.

Wat gaat er nu gebeuren?

Aan de start van schooljaar 2022-2023 start ik met de bijstelling van kerndoelen burgerschap en digitale geletterdheid. Juist om ervoor te zorgen dat alle leerlingen een basis hierin ontwikkelen, ongeacht de school waar ze naartoe gaan is het noodzakelijk om concrete kerndoelen voor burgerschap en voor digitale geletterdheid op te stellen. Omdat deze leergebieden nog niet zijn verankerd in de huidige kerndoelen, zullen zij vanaf de basis moeten worden opgebouwd. Ook is de beschikbare expertise op deze terreinen meer versnipperd. Met een start na het zomerreces is voor de uitdaging van de bemensing van deze teams meer tijd beschikbaar.” – Dennis Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Wat gaan wij doen?

NLdigital is heel blij met deze stap vooruit. Eindelijk gaat er iets gebeuren! Onze werkgroep Onderwijs gaat kijken hoe we kunnen bijdragen aan de uitwerking. Veel van de benodigde expertise bevindt zich immers in onze sector.


Deel via:

Het laatste nieuws

Handige ‘wie doet wat’ kabinet-Schoof

Met de komst van het nieuwe kabinet-Schoof hebben we een uitgebreid overzicht samengesteld van alle bewindspersonen die van invloed zijn op de digitale sector. Dit overzicht omvat zowel staatssecretarissen als ministers, en is bedoeld als een gids om u te helpen navigeren door het landschap van digitale beleidsvorming en regelgeving.
Politiek & wetgeving

Reminder! Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Bedrijven en instellingen investeren vaak veel tijd en geld in het begeleiden van stagiairs en het opleiden van eigen medewerkers. VNO-NCW/MKB-Nederland en brancheorganisaties willen graag helder krijgen hoeveel tijd en geld bedrijven en instellingen precies daarin steken.
Opleiding & arbeidsmarkt

NLdigital reageert op Nederlandse NIS2-implementatiewet

NLdigital heeft een reactie verstuurd op de consultatie van de Cyberbeveiligingswet, de Nederlandse implementatie van de NIS2-richtlijn.
Cybersecurity

Gezamenlijk persbericht: Omgevingsdiensten en datacenters tekenen gezamenlijke aanpak voor energiebesparing servers

Het energiegebruik van servers in datacenters gaat omlaag. Op 27 juni, tijdens Nationale Energiedag, tekenen vertegenwoordigers uit de datacenterbranche voor...
Duurzaamheid

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity