Verkiezingsdebat: Nederland kiest: De toekomst is digitaal

Gisteren vond het eerste Nationale Debat over Digitalisering plaats bij Nieuwspoort. Verschillende (aspirant) Kamerleden gingen onder leiding van oud-Kamerlid Kees Verhoeven met elkaar in gesprek over het belang van digitalisering en de standpunten van de verschillende partijen. Dit debat is georganiseerd door NLdigital samen met 7 andere brancheverenigingen die zich bezighouden met digitalisering.

Waarom dit debat?

Digitalisering beïnvloedt elk aspect van ons dagelijks leven: van economische groei en (andere vormen van) werkgelegenheid tot privacy, cybersecurity, digitale inclusie en vaardigheden van jong tot oud. Daarnaast hebben nieuwe technologieën als Artificial Intelligence en de rol van (regulering uit) Europa steeds meer invloed op onze maatschappij. Dit komt maar beperkt terug in de partijprogramma’s van de meeste politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen op 22 november.

Standpunten verschillende Kamerleden en partijen

Dit debat bood een unieke gelegenheid om te horen hoe de verschillende (aspirant) Kamerleden aankijken tegen de kansen (eerste ronde) en bedreigingen (tweede ronde) van een gedigitaliseerde maatschappij. Tijdens het debat waren de volgende Kamerleden aanwezig:

Datacentra versus ruimtelijke ordening

Eén van de discussies die werd gevoerd tijdens het debat was die van datacentra in relatie tot ruimtelijke ordening. Datacentra zijn belangrijk voor de digitale infrastructuur, daar waren ze het over eens. Maar hoe moet dat met de beperkte ruimte die we in Nederland hebben? Moeten we hiervoor landbouwgrond gebruiken? En in hoeverre kan restwarmte gebruikt worden om bijvoorbeeld huizen te verwarmen? Conclusie: Zorg voor een visie op ruimtelijke ordening en een duidelijke industriepolitiek op de digitale infrastructuur.

Minister van Digitale Zaken

Een ander discussiepunt was of er wel of geen minister van Digitale Zaken moet komen. Alle politici waren het erover eens dat de huidige inbedding van een staatsecretaris van Digitale Zaken bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties niet de juiste is. Of er wel of geen minister moet komen van Digitale Zaken waren ze het minder eens. Sommigen zagen het als symboolpolitiek, terwijl anderen het juist zagen als een mogelijke oplossing van de hoeveelheid losse plannen van het Kabinet. Algemene conclusie: er is meer coördinatie nodig in een nieuw Kabinet. Juist ook om de kansen van digitalisering maximaal te kunnen benutten.

Cybersecurity wet- en regelgeving

In het tweede deel van het debat ging het meer over de bedreigingen van een gedigitaliseerde maatschappij. De uitvoerbaarheid van wetten en regels is heel belangrijk. De partijen waren het erover eens dat ze moeten voorkomen dat ondernemers ‘door de bomen het bos niet meer zien’. Volgens een van de Kamerleden was de regulering te lang uitgesteld op het gebied van digitale weerbaarheid, waardoor nu heel veel tegelijk op ons afkomt. Om de krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken waren de Kamerleden het erover eens dat er meer gezamenlijk moet worden opgetrokken. Initiatieven vanuit het bedrijfsleven worden vaak niet opgepakt door publieke organisaties. Dit hangt volgens een aantal van hen ook samen met het gebrek aan kennis van het digitale domein bij ambtenaren. De overheid moet meer kennis in huis halen, zodat ze een betere opdrachtgever kunnen worden voor digitale projecten.

Organisatoren

NLdigital organiseerde dit debat samen met 7 andere brancheorganisatie die zich bezighouden met digitalisering: BTG – Branchevereniging voor IT en communicatietechnologie, Cyberveilig Nederland, Dutch Cloud Community, Dutch Data Center Association, Fiber Carrier Association, Stichting DINL, Stichting iPoort.

Verkiezingsmatrix digitalisering

NLdigital heeft naast de organisatie van dit debat de afgelopen weken de verkiezingsprogramma’s van 11 politieke partijen geanalyseerd en langs de meetlat van ons eigen verkiezingsmanifest gelegd. (In het manifest hebben we namens onze leden twintig heldere aanbevelingen gedaan aan alle politieke partijen). Na beoordeling van alle programma’s werden die van nieuwkomers BBB en Volt als beste beoordeeld op het gebied van digitalisering. Via ons Verkiezingsmatrix digitalisering krijg je snel inzicht in wat partijen vinden van de belangrijkste thema’s voor de digitale sector. Het geeft een indruk welke maatregelen we van een nieuw Kabinet kunnen verwachten.

Kamerleden in gesprek

Foto: Aspirant Kamerleden in debat, onder leiding van Kees Verhoeven. In de zaal circa zo’n 150 belangstellenden.

Terugkijken debat

Je kunt het debat terugkijken kan via deze link.


Deel via:

Het laatste nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy