Verkiezingsmanifest 2023 – Digitale oplossingen voor grote uitdagingen

Op 22 november zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. En er staat wat op het spel! Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Daarom hebben wij onze leden gevraagd wat zij graag terug zouden zien in de programma’s van politieke partijen en uiteindelijk het regeerakkoord. Het resultaat hebben we, net als bij voorgaande verkiezingen, samengevat in een manifest. Een optimistisch manifest, want onze sector denkt nou eenmaal graag in oplossingen. Digitalisering is wat ons betreft geen doel op zich. Het is onderdeel van de oplossing voor praktisch alle grote uitdagingen van nu.

Maar digitalisering gaat niet vanzelf. Onze arbeidsproductiviteit staat onder druk. Nederland investeert minder in nieuwe technologieën dan andere landen. Het arbeidsmarkttekort voor ICT’ers is groter dan ooit. En een groeiende groep Nederlanders kan niet meekomen met verdergaande digitalisering. Om de potentie van digitale technologie te benutten hebben we aandacht nodig voor deze problemen. Aandacht in de vorm van consequent beleid, onderwijs, bedrijvigheid en vooral: investeringen in mensen en in de digitale infrastructuur van morgen. We hebben in ons verkiezingsmanifest de visie van de digitale sector samengevat in 5 thema’s:

  1. Arbeidsmarkttekort & ongelijke digitale vaardigheden
  2. Werk vanuit Europa aan globale uitdagingen als cybersecurity & AI
  3. Een solide infrastructuur is noodzakelijk voor digitale en duurzame transities
  4. Een toegankelijke digitale overheid met effectief toezicht
  5. Een sterke economie kan alleen met een goed ondernemingsklimaat

Voor elke thema noemen we hele concrete ideeën en aanbevelingen. We hopen veel van deze aanbevelingen terug te zien in de partijprogramma’s die naar verwachting eind van de zomer gepubliceerd zullen worden. Net als vorige jaren gaan we die programma’s uitgebreid beoordelen en langs de meetlat van ons manifest leggen.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Duurzaamheid

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Duurzaamheid

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Duurzaamheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Duurzaamheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Duurzaamheid