1 november 2022

De nieuwe Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

In maart van dit jaar publiceerde Staatssecretaris Alexandra van Huffelen de hoofdlijnenbrief met daarin de digitale strategie van de overheid. De hoofdlijnenbrief liep langs vier lijnen: digitaal fundament, digitale overheid, digitale samenleving en digitale economie.

Vandaag verscheen de werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Helaas mist deze de uitwerking van de thema’s digitale samenleving (volgt eerste helft 2023) en digitale economie (apart gepubliceerd door het ministerie van EZK). Het is dus vooral de agenda van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. En die moeten we dan eigenlijk weer mappen op de iStrategie Rijk die onder leiding van de CIO Rijk in 2021 is verschenen. Ook is de samenhang met de Nederlandse Cybersecurity Strategie en de Strategie Digitale Economie nauwelijks uitgewerkt, ook al is er een duidelijke overlap.

Wat zijn de doelen?

Voor wat betreft de thema’s digitaal fundament en digitale overheid staan er meer dan genoeg doelen en acties in. De doelen en acties zijn onderverdeeld in:

Digitaal fundament

  • Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk
  • Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen
  • Iedereen heeft regie op het digitale leven

Digitale overheid

  • Een digitale overheid die waardengedreven en open werkt voor iedereen
  • Versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het Koninkrijk

Perspectief van de burger

De werkagenda is sterk ingestoken op het perspectief van de burger en hoe die interacteert met de overheid. Het is belangrijk dat dat een focus is, omdat de overheid vaak zo intern gericht is dat ze het belang van de burger in de digitalisering uit het oog verliest. Een toegankelijke, betrouwbare overheid die de regie geeft over de eigen gegevens is nodig om de digitalisering in goede banen te leiden. De lange lijst aan doelen en acties is daar ook veel op gericht. Maar ook op de verbetering en verduurzaming van de processen en informatiehuishouding van de overheid.

Allemaal Digitaal

NLdigital is samen met de Alliantie Digitaal Samenleven initiatiefnemer van #AllemaalDigitaal. Naast de inzameling van apparatuur zijn er leden van NLdigital betrokken bij pilots rondom sociaal internet voor kwetsbare groepen. We zijn dan ook blij dat ons initiatief zowel genoemd is in werkagenda, als expliciet door de staatssecretaris. De aankondiging van de herinzet van 150.000 laptops van het Rijk is een belangrijke opschaling van #AllemaalDigitaal, dat tot nog toe ca. 15.000 laptops heeft ingezameld. NLdigital is samen met haar leden in constant overleg met het ministerie om zo gezamenlijk dit mooie initiatief tot een nog groter succes te maken.

Verdere samenwerking

Verder zijn we in samenwerking met RADIO actief in het uitwisselen van kennis vanuit de markt. Ook rond de informatiehuishouding van de overheid heeft NLdigital een sessie georganiseerd. Er zijn in de werkagenda nog veel aanknopingspunten voor verdere samenwerking, dus NLdigital houdt graag de dialoog open!