Restwarmte datacenters telt voortaan mee in normering energiezuinige gebouwen

Restwarmte uit datacenters telt vanaf volgend jaar mee in de normering voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Dat heeft minister Ollongren afgelopen dinsdag (8/1) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland ICT riep eerder op tot aanpassing van de norm, zodat de grote potentie van restwarmte beter benut kan worden.

410 kton Co2 reductie mogelijk

Samen met de Dutch Datacenter Association, de RVO en Berenschot publiceerden we eind vorig jaar een rapport waarin we de potentie van restwarmte van datacenters in kaart brachten. Om de klimaatdoelen te halen moet er in de gebouwde omgeving een flinke besparing van de CO2-uitstoot gerealiseerd worden. Restwarmte van datacenters heeft volgens het rapport de potentie om 12% van die opgave in te vullen. Dat is een totaal van 410 kiloton CO2-reductie. Het rapport bevatte ook een aantal aanbevelingen om het mogelijk te maken deze potentie ook daadwerkelijk te benutten. Een ervan is het aanpassen van de regels voor nieuwbouw, zodat restwarmte ook wordt geclassificeerd als hernieuwbare energie.

Kamerbrief en motie

Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stuurde Nederland ICT een brief aan de Tweede Kamer met een aantal speerpunten, waaronder dit punt over het aanpassen van de nieuwbouwregels. Kort daarop diende Kamerlid Matthijs Sienot (D66) een motie in waarin hij een soortgelijke oproep deed. Deze motie werd met grote meerderheid aangenomen in de Kamer. Minister Ollongren heeft er geen gras over laten groeien en kondigt nu twee maanden later al de gewenste aanpassing aan. Hiermee is een grote belemmering voor het realiseren van warmtenetten in nieuwbouwprojecten weggenomen. Een mooi resultaat dat de weg vrijmaakt om als sector meer bij te dragen aan een duurzaam Nederland.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving