Restwarmte datacenters telt voortaan mee in normering energiezuinige gebouwen

Restwarmte uit datacenters telt vanaf volgend jaar mee in de normering voor Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG). Dat heeft minister Ollongren afgelopen dinsdag (8/1) laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Nederland ICT riep eerder op tot aanpassing van de norm, zodat de grote potentie van restwarmte beter benut kan worden.

410 kton Co2 reductie mogelijk

Samen met de Dutch Datacenter Association, de RVO en Berenschot publiceerden we eind vorig jaar een rapport waarin we de potentie van restwarmte van datacenters in kaart brachten. Om de klimaatdoelen te halen moet er in de gebouwde omgeving een flinke besparing van de CO2-uitstoot gerealiseerd worden. Restwarmte van datacenters heeft volgens het rapport de potentie om 12% van die opgave in te vullen. Dat is een totaal van 410 kiloton CO2-reductie. Het rapport bevatte ook een aantal aanbevelingen om het mogelijk te maken deze potentie ook daadwerkelijk te benutten. Een ervan is het aanpassen van de regels voor nieuwbouw, zodat restwarmte ook wordt geclassificeerd als hernieuwbare energie.

Kamerbrief en motie

Voorafgaande aan de begrotingsbehandeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stuurde Nederland ICT een brief aan de Tweede Kamer met een aantal speerpunten, waaronder dit punt over het aanpassen van de nieuwbouwregels. Kort daarop diende Kamerlid Matthijs Sienot (D66) een motie in waarin hij een soortgelijke oproep deed. Deze motie werd met grote meerderheid aangenomen in de Kamer. Minister Ollongren heeft er geen gras over laten groeien en kondigt nu twee maanden later al de gewenste aanpassing aan. Hiermee is een grote belemmering voor het realiseren van warmtenetten in nieuwbouwprojecten weggenomen. Een mooi resultaat dat de weg vrijmaakt om als sector meer bij te dragen aan een duurzaam Nederland.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy