NLdigital wil duidelijkheid van minister over 5G frequentieveiling

We vragen de minister van Economische Zaken en Klimaat om duidelijkheid over de beschikbaarheid van de 3,5GHz-band. Deze frequenties zijn essentieel voor een volledige uitrol van 5G in Nederland. De minister wil de 3,5 GHz-band, na ernstige vertraging, in het najaar van 2023 veilen. In een reactie op de voorgenomen veiling laten we weten dat er nog steeds onzekerheid is over de beschikbaarheid van deze frequentieruimte. Dat zorgt ervoor dat bedrijven zich niet goed kunnen voorbereiden op de veiling.

Een snelle en goede uitrol van 5G is niet alleen van belang voor onze sector, maar voor de digitale ambities van heel Nederland.” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Helaas loopt Nederland nu internationaal al achter. Het is belangrijk dat de aankomende veiling zorgvuldig gebeurt en voldoende zekerheid biedt voor deelnemende partijen. We kunnen het ons niet veroorloven nog meer vertraging op te lopen.”

Drie losse eindjes die zorgen voor onzekerheid:

Verhuizing satellietbedrijf Inmarsat

Tot nu toe wordt een belangrijk deel van de 3,5GHz-band gebruikt door satellietbedrijf Inmarsat. Er ligt een advies om activiteiten van dit bedrijf te verhuizen naar Griekenland, zodat de benodigde ruimte in Nederland vrijkomt. De vergunningen hiervoor zijn echter nog niet verleend. Dat betekent dat er reële kans is dat Inmarsat ook na de veiling nog langer moet beschikken over delen van de 3,5Ghz en dat de 5G-providers moeten wachten tot ze de gehele band in gebruik kunnen nemen.

Lokale vergunninghouders

Verder zijn er nog enkele lokale partijen met vergunningen voor bijvoorbeeld bedrijfsnetwerken en cameranetwerken die lopen tot 1 september 2026. Deze vergunninghouders zitten deels op frequenties die vanaf december 2023, na de veiling, bestemd zijn voor landelijke mobiele netwerken. De minister geeft aan dat migratie van deze gebruikers naar andere banden een uitdaging wordt. Dat betekent dat providers na de veiling tegen beperkingen aan kunnen lopen om de gewonnen frequenties in gebruik te nemen. Zij kunnen lokaal gebruiksbeperkingen en storing ondervinden in de buurt van deze lokale netwerken.

Schuif in frequentieruimte

Tot slot is er een mogelijkheid dat er na 2030 sprake is van een zogenaamde spectrum-herallocatie. Deze schuif in frequentieruimte betekent voor telecomoperators mogelijk een kostbare en complexe operatie. Er moet straks geboden worden op gebruiksrechten tot 2040, terwijl er dus mogelijk tijdens die looptijd weer geschoven gaat worden in frequentieruimte. Bedrijven weten dan niet precies waarop ze bieden. De minister van Economische Zaken en Klimaat moet deze onzekerheden nog voor de veiling wegnemen. Ze moet zich inspannen om de vergunning voor de verhuizing van Inmarsat op tijd rond te krijgen, en zittende lokale vergunninghouders maximaal faciliteren om over te stappen op andere banden. Ten slotte moet de overheid de garantie bieden dat de geveilde frequentievergunningen voor de volledige periode vaststaan.


Deel via:

Het laatste nieuws

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy