Deel jouw ervaringen met de GIBIT

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat haar Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) vernieuwen. We horen regelmatig van IT-bedrijven die gemeenten als klant hebben dat de huidige voorwaarden verre van ideaal zijn. Bedrijven hebben veel moeite met de voorwaarden. NLdigital heeft daarom met de VNG afgesproken dat we namens de sector onze input geven voor de nieuwe voorwaarden. Daarvoor horen we graag wat voor jou de belangrijkste knelpunten zijn.Eerdere knelpunten.

Bij een eerdere vernieuwing van de GIBIT in 2016 hebben we al diverse knelpunten aangekaart via een open consultatie. Zo vonden we de risicoverdeling in de inkoopvoorwaarden dte eenzijdig en de voorwaarden zelf onvoldoende flexibel. Helaas heeft de VNG hier toen niets mee gedaan. Deze punten staan nog steeds en nemen we vanzelfsprekend mee in de nieuwe consultatie. Hierbij willen we graag met de VNG om tafel om inhoudelijk de pijnpunten uit de GIBIT toe te lichten en bespreken. Voor een compleet beeld van knelpunten zijn we benieuwd waar onze leden in de praktijk tegenaan lopen. Je kunt jouw ervaringen met de GIBIT tot 1 februari met ons delen via dirkvanroode@nldigital.nl.

Terugkoppeling VNG

We hebben met de VNG afgesproken dat ze na de deadline een toelichting geven op de nieuwe GIBIT en laten weten wat ze met de input uit de sector hebben gedaan. Daarnaast valt er nog veel te winnen bij de toepassing van de voorwaarden door gemeenten in de praktijk. Zo geeft de VNG aan dat de GIBIT een menukaart is voor op maat gemaakte voorwaarden, maar zien we in de praktijk dat gemeenten alles één op één overnemen.  


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy