31 juli 2023

Verkiezingsmanifest 2023 – Digitale oplossingen voor grote uitdagingen

ARBEIDSMARKT, CYBERSECURITY, DIVERSITEIT EN INCLUSIE, DUURZAAMHEID, POLITIEK, REGELGEVING, SAMENWERKING MET DE OVERHEID, TELECOM

Op 22 november zijn er vervroegde verkiezingen voor de Tweede Kamer. En er staat wat op het spel! Nederland staat voor een aantal grote uitdagingen. Daarom hebben wij onze leden gevraagd wat zij graag terug zouden zien in de programma’s van politieke partijen en uiteindelijk het regeerakkoord. Het resultaat hebben we, net als bij voorgaande verkiezingen, samengevat in een manifest. Een optimistisch manifest, want onze sector denkt nou eenmaal graag in oplossingen. Digitalisering is wat ons betreft geen doel op zich. Het is onderdeel van de oplossing voor praktisch alle grote uitdagingen van nu.

Maar digitalisering gaat niet vanzelf. Onze arbeidsproductiviteit staat onder druk. Nederland investeert minder in nieuwe technologieën dan andere landen. Het arbeidsmarkttekort voor ICT’ers is groter dan ooit. En een groeiende groep Nederlanders kan niet meekomen met verdergaande digitalisering. Om de potentie van digitale technologie te benutten hebben we aandacht nodig voor deze problemen. Aandacht in de vorm van consequent beleid, onderwijs, bedrijvigheid en vooral: investeringen in mensen en in de digitale infrastructuur van morgen.

We hebben in ons verkiezingsmanifest de visie van de digitale sector samengevat in 5 thema’s:

  1. Arbeidsmarkttekort & ongelijke digitale vaardigheden
  2. Werk vanuit Europa aan globale uitdagingen als cybersecurity & AI
  3. Een solide infrastructuur is noodzakelijk voor digitale en duurzame transities
  4. Een toegankelijke digitale overheid met effectief toezicht
  5. Een sterke economie kan alleen met een goed ondernemingsklimaat

Voor elke thema noemen we hele concrete ideeën en aanbevelingen. We hopen veel van deze aanbevelingen terug te zien in de partijprogramma’s die naar verwachting eind van de zomer gepubliceerd zullen worden. Net als vorige jaren gaan we die programma’s uitgebreid beoordelen en langs de meetlat van ons manifest leggen.

Download het complete verkiezingsmanifest hier: