Milieubeleidsgroep

Milieu-experts

De Milieubeleidsgroep is een ledennetwerk van NLdigital, waarin de leden meepraten over de ontwikkelingen en standpunten over ICT en Milieu. Dit gebeurt zo’n vier keer per jaar. Momenteel vinden de overleggen digitaal plaats. Wil je ook meepraten?

Van ICT Milieu naar OPEN

Onder de naam ICT Milieu hebben we ons de afgelopen 20 jaar ingezet voor een positieve impact op milieu én maatschappij. Vanaf 1 maart 2021 geeft Stichting OPEN namens alle producenten van elektrische apparaten invulling aan de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. Hiermee bundelen we dus de krachten met andere productgroepen om zo een belangrijke stap te zetten in het halen van de aangescherpte doelstellingen en onze circulaire ambities.

Rol NLdigital en Milieubeleidsgroep

Door de nieuwe regierol van Stichting OPEN is ICT Milieu gestopt als zelfstandige stichting, maar we blijven onverminderd betrokken bij Stichting OPEN voor de productgroep ICT. Samen met onze leden benoemen wij de bestuurder van Stichting OPEN die de producenten en importeurs van ICT-hardware vertegenwoordigt. Rob Idink, de voormalig voorzitter van ICT Milieu is de eerste bestuurder voor de productgroep ICT in het bestuur van Stichting OPEN. Hij heeft ruggespraak met onze leden en het bureau. Hiervoor bestaat de Milieubeleidsgroep. Wil je meepraten?

Heb je vragen?

Neem dan contact op met Jeroen van der Tang, public policy manager Duurzaamheid bij NLdigital.