Werkgroep Diversiteit & Inclusie: 10 lessons learned

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit inclusie

De werkgroep Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de digitale sector diverser en inclusiever kan worden gemaakt. In de bijeenkomsten kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals het aantrekken en behouden van divers talent, het meetbaar maken van D&I en het belang van rolmodellen. Dit artikel maakt de balans op: hoe maak je je bedrijf structureel diverser en inclusiever? Tien lessons learned.

Het aandeel vrouwen in de Nederlandse ICT-sector vergroten van 18 procent nu naar 50 procent in 2030: dat is de ambitie van NLdigital. Met de werkgroep D&I heeft NLdigital een aantal lidbedrijven verzameld die óók diverser en inclusiever willen worden. Deelnemers van AFAS, Axians, CGI, Conduction, Conscia, Interxion, Nalta, PQR en Salesforce verdiepten zich een jaar lang in bewezen oplossingen. Vervolgens presenteerden zij een concreet plan om hun eigen bedrijf diverser en inclusiever te maken. Naast genderdiversiteit is ook gekeken naar culturele diversiteit, leeftijd en inclusie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit artikel geeft een overzicht van de lessons learned van de werkgroep: hoe maak je je bedrijf structureel diverser en inclusiever?

Lees het hele artikel met de 10 lessons learned op de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Over de Taskforce

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De komende vier jaar gaat de Taskforce aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.