Wat zijn de oorzaken van gebrek aan diversiteit in de digitale sector?

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit inclusie

Vooralsnog werken er minder vrouwen dan mannen in de digitale sector. Het aandeel vrouwen in onze sector lag in 2019 op 18 procent. Een belangrijke oorzaak is het feit dat relatief weinig meisjes kiezen voor een technische opleiding en een carrière in de IT. Maar vrouwen die wél kiezen voor onze sector, blijven er lang niet allemaal werken. Bovendien stromen minder vrouwen dan mannen door naar de top. Dit fenomeen staat bekend als de ‘lekkende pijplijn’. Daarvoor zijn verschillende oorzaken.

Lees het hele artikel op de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Over de Taskforce

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De komende vier jaar gaat de Taskforce aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.