Waarom is meer diversiteit in de IT belangrijk?

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit inclusie

Veel IT-bedrijven willen de diversiteit in hun organisatie vergroten. NLdigital draagt hier graag aan bij. Het aandeel vrouwen in onze sector lag in 2019 op 18 procent. Dat willen we vergroten naar 50 procent in 2030. Een ambitieus doel, want voor het vergroten van diversiteit bestaat geen kant-en-klare oplossing. Maar waarom is meer diversiteit in de IT belangrijk?

Waarom is diversiteit in de IT belangrijk?

Zeven redenen voor meer diversiteit in de IT:

  1. Principiële redenen: gelijke kansen, minder discriminatie, representatief team
  2. Meer innovatie
  3. Betere producten en diensten
  4. Betere en betrouwbaardere (fact-based) beslissingen
  5. Productievere teams
  6. Je bent aantrekkelijker voor nieuw, talentvol personeel
  7. Diverse teams dragen bij aan een meer winstgevend bedrijf

Lees het hele artikel op de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Over de Taskforce

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De komende vier jaar gaat de Taskforce aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.