Waarom is meer diversiteit in de IT belangrijk?

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Hoe maken we de digitale sector diverser en inclusiever?

Veel IT-bedrijven willen de diversiteit in hun organisatie vergroten. NLdigital draagt hier graag aan bij. Het aandeel vrouwen in onze sector lag in 2019 op 18 procent. Dat willen we vergroten naar 50 procent in 2030. Een ambitieus doel, want voor het vergroten van diversiteit bestaat geen kant-en-klare oplossing. Maar waarom is meer diversiteit in de IT belangrijk?

In de eerste plaats zijn er principiële redenen. Het nastreven van diversiteit en inclusie zorgt voor meer gelijke kansen en minder discriminatie. Een bedrijf met een team dat representatief is voor de samenleving waarin het opereert weerspiegelt deze idealen.

Daarnaast zijn er overtuigende zakelijke redenen om diversiteit en inclusie na te streven. Er is een sterke business case voor diversiteit en inclusie. Verschillende onderzoeken tonen aan dat diversiteit bedrijven een voorsprong geeft. Zo blijkt uit dit overzichtsartikel dat diverse teams innovatiever zijn, betere producten en diensten leveren en betere en betrouwbaardere (fact-based) beslissingen nemen, doordat er meerdere perspectieven worden geïntegreerd. Diverse teams blijken bovendien productiever en zijn aantrekkelijk voor nieuw, talentvol personeel.

Ook in financieel opzicht presteren bedrijven met (gender- en cultureel) diverse teams beter, blijkt uit langlopend onderzoek van McKinsey onder meer dan duizend grote bedrijven in vijftien landen. De relatie tussen diversiteit en de kans op financieel succes neemt bovendien toe: in 2014 was 15 procent van de bedrijven met diverse teams in dit onderzoek winstgevender dan bedrijven zonder diverse teams, in 2017 was dat opgelopen tot 21 procent en in 2019 zelfs tot 25 procent. Onderzoek naar de voordelen van diversiteit van het bedrijfsleven is zo overweldigend dat de Sociaal Economische Raad aandringt op versnelling van diversiteit aan de top in het Nederlandse bedrijfsleven.

Waarom is diversiteit in de IT belangrijk?

Zeven redenen voor meer diversiteit in de IT:

  1. Principiële redenen: gelijke kansen, minder discriminatie, representatief team
  2. Meer innovatie
  3. Betere producten en diensten
  4. Betere en betrouwbaardere (fact-based) beslissingen
  5. Productievere teams
  6. Je bent aantrekkelijker voor nieuw, talentvol personeel
  7. Diverse teams dragen bij aan een meer winstgevend bedrijf

Aan de slag!

Gebrek aan diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven is een complex probleem. Er is geen ‘quick-fix’. Je kunt het meest bereiken als je het probleem op verschillende manieren tegelijk aanpakt. Zelfs dan moet je ervan uitgaan dat het een langzame verandering zal zijn, waarbij het zeker vijf jaar kan duren voordat je echte resultaten boekt.

We delen in deze kennisbank inzichten op basis van interventies die bewezen bijdragen aan diversiteit en inclusie. Onder meer de volgende onderwerpen komen aan de orde:

Nieuwe artikelen direct in je inbox?

Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor onze mailings over diversiteit en ontvang nieuwe artikelen direct in je inbox!

Stay tuned!

Met de werkgroep Diversiteit & Inclusie wil NLdigital diversiteit en inclusie in de digitale sector vergroten. Deelnemers van AFAS, Axians, CGI, Conduction, Conscia, Interxion, Nalta, PQR en Salesforce verdiepen zich in tien sessies in bewezen oplossingen voor meer diversiteit en inclusie in het bedrijfsleven. Aan het eind van de werkgroep presenteren zij een concreet plan om hun eigen bedrijf diverser en inclusiever te maken.