Hoe creëer je een familievriendelijke bedrijfscultuur?

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit inclusie

De werkgroep Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de overwegend mannelijke en witte digitale sector diverser en inclusiever kan worden. In dit artikel: het creëren van een familievriendelijke bedrijfscultuur. Succesvolle techbedrijven delen praktische tips en best practices.

Eerder publiceerden we over het aantrekken en behouden van divers en vrouwelijk talent. In dit artikel onderzoeken we hoe je als bedrijf een familievriendelijke bedrijfscultuur creëert. Veel bedrijven hebben een zogeheten ‘lekkende pijplijn’. Waar de carrière van mannen en vrouwen aanvankelijk gelijk opgaat, stagneert deze bij vrouwen na verloop van tijd of stromen ze uit terwijl mannen doorstromen naar de top. Eén van de redenen daarvoor is dat vrouwen zich onvoldoende kunnen vinden in de traditionele invulling van een topfunctie – in het bijzonder in combinatie met een gezinsleven. Dan gaat het bijvoorbeeld om het aantal uren dat je per week moet werken of het idee dat je permanent bereikbaar moet zijn.

Hoe creëer je een familievriendelijke bedrijfscultuur om de ‘lekkende pijplijn’ tegen te gaan? Onder meer Pim Brouwers, manager Diversity & Inclusion bij VodafoneZiggo, Cole Lipovac (director employee success voor Noord-Europa) en Anna Appelman (principal success manager Marketing & Cloud) van Salesforce vertellen over het D&I-beleid van hun bedrijven en delen tips en best practices.

Lees het hele artikel met tips en best practices voor het creëren van een familievriendelijke bedrijfscultuur op de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Over de Taskforce

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De komende vier jaar gaat de Taskforce aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.