Hoe behoud en bevorder je divers en vrouwelijk talent?

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit inclusie

De werkgroep Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de overwegend mannelijke en witte digitale sector diverser en inclusiever kan worden. In dit artikel: het behouden en stimuleren van divers en vrouwelijk talent. Succesvolle techbedrijven delen praktische tips en best practices.

Eerder stonden we stil bij inclusieve werving en selectie: hoe trek je divers en vrouwelijk talent aan? In dit artikel onderzoeken we hoe divers en vrouwelijke talent vervolgens bij het bedrijf blijft en tot wasdom komt. Daarbij gaat het onder meer over het creëren van een inclusieve werkplek. In het ledennetwerk is er speciale aandacht voor het belang van netwerken: deze kunnen ervoor zorgen dat vrouwen en minderheden zich thuis voelen in het bedrijf én een positieve rol spelen bij het bevorderen van hun carrière.

“Juist bij techbedrijven zijn mensen het belangrijkste kapitaal,” zegt Ronald Nieuwenhuis, manager Inclusiviteit & Sociaal Ondernemen bij lidbedrijf KPN. “Een werkomgeving waar iedereen tot zijn recht komt is daarom essentieel.”

Lees het hele artikel met tips voor het behouden en bevorderen van divers en vrouwelijk talent op de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Over de Taskforce

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De komende vier jaar gaat de Taskforce aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.