Diversiteit & Inclusie: het belang van (mannelijke) bondgenoten

DIVERSITEIT EN INCLUSIE
Diversiteit inclusie

De werkgroep Diversiteit & Inclusie (D&I) van NLdigital onderzocht gedurende een jaar hoe de overwegend mannelijke en witte digitale sector diverser en inclusiever kan worden. In dit artikel: het creëren van betrokkenheid bij D&I door de hele organisatie – ook bij mannelijke en witte collega’s. Succesvolle techbedrijven en experts delen praktische tips en best practices.

Diversiteit en inclusie is in het belang van de hele organisatie. Toch worden D&I-initiatieven vaak georganiseerd, bezocht en uitgedragen door vrouwen of minderheden. Hoe betrek je de hele organisatie bij diversiteit en inclusie? Hoe zorg je ervoor dat ook witte en mannelijke collega’s zich bondgenoot voelen (male allyship)? Uit eerdere sessies weten we bovendien hoe belangrijk het is dat het leiderschapsteam de boodschap omarmt. Op dit moment zijn die leiders overwegend witte mannen. Dus hoe zorg je als leider dat je je ambassadeurschap goed uitdraagt?

Lees het hele artikel op de website van de Taskforce Diversiteit & Inclusie.

Over de Taskforce

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven. De komende vier jaar gaat de Taskforce aan de hand van concrete doelstellingen aan de slag met verschillende activiteiten die leiden tot een meer diverse en inclusieve digitale sector. Wij willen zorgen dat de digitale sector echt inclusief wordt en een daadwerkelijke weerspiegeling is van onze samenleving.

De Taskforce Diversiteit & Inclusie is een initiatief van NLdigital en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.