NLdigital
Werkgeversvereniging

Sluit je aan en houd je arbeidsvoorwaarden op orde

De NLdigital werkgeversvereniging behandelt alle onderwerpen die betrekking hebben op de cao voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK) en het Bedrijfstakpensioenfonds. Ook behartigen we je belangen, we adviseren, ondersteunen en dienen als vraagbaak voor jou als lid. Een lidmaatschap van de NLdigital Werkgeversvereniging is alleen mogelijk als je lid bent van NLdigital.

Waarom aansluiten?

 • Inspraak arbeidsvoorwaarden ICK-cao

  Medezeggenschap en inspraak op de arbeidsvoorwaarden in de ICK-cao via de Algemene ledenvergadering.

 • Advies over arbeidsvoorwaarden

  Gratis advies en ondersteuning over de arbeidsvoorwaarden uit de cao.

 • Relevant netwerk

  Een netwerk van professionals binnen de IT-sector.

Creëer duidelijkheid voor je medewerkers en volg de ICK-cao

ICK-cao

De ICK-cao is de Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche (ICK). De ICK-cao is niet algemeen verbindend verklaard: dit betekent dat de afspraken in de cao niet gelden voor de gehele bedrijfstak.


Voor wie?

 • Ben je lid van de NLdigital Werkgeversvereniging én vallen je bedrijfsactiviteiten onder de werkingssfeer van de ICK-cao, dan volg je automatisch de ICK-cao.
 • Ben je lid van NLdigital Werkgeversvereniging, maar vallen je bedrijfsactiviteiten niet onder de werkingssfeer van de ICK-cao, dan kun je als bedrijf de ICK-cao ook vrijwillig volgen.
 • Als lid van de NLdigital Werkgeversvereniging met bedrijfsactiviteiten die vallen onder de werkingssfeer van de ICK-cao, is er ook een verplichtstelling voor het collectieve pensioenfonds van PNO Media (dispensatie is mogelijk als je als werkgever een pensioenregeling aanbiedt die qua hoogte minimaal voldoet aan de regeling van PNO media).
 

Minimum-raamwerk cao

Competitief arbeidsvoorwaarden-pakket

Jaarlijkse toetsing op actualiteit

Maatwerk op ondernemingsniveau mogelijk

Creëert rust en duidelijkheid

Bestuur

Het bestuur van de Werkgeversvereniging bestaat uit vijf personen (waarvan drie werkgeversleden). Momenteel is Hans Keukelaar interim-voorzitter.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact met op met HR-adviseur Martine van der Werf via werkgeversvereniging@nldigital.nl.