Prinsjesdag 2021: stilstand is achteruitgang, zeker tijdens grote transities

We zitten midden in een versnellende digitale transitie, maar in Den Haag valt het stil zolang er geen nieuw kabinet wordt gevormd. Ons algemene beeld van Prinsjesdag 2021 is een gebrek aan vooruitgang. Hoe lang moet het onderwijs nog wachten op digitale geletterdheid? Hoe lang moeten projecten in de digitale sector voor connectiviteit, arbeidsmarkt en duurzaamheid nog wachten op financiering? Hoe lang moeten de Autoriteit Persoonsgegevens en het Digital Trust Center nog wachten op voldoende financiering om hun werk goed te doen?

Europees herstelfonds blijft ongebruikt

Europa stelde enkele voorwaarden aan de inzet van het Europese herstelfonds (RRF). Maar Nederland kan hier, vanwege de demissionaire status van het Kabinet, nog niet aan voldoen. Daarom blijft er geld op de plank liggen dat bedoeld is en nodig zal zijn voor het opvangen van de langetermijneffecten van corona. Wij hebben met vele partners en ministeries gewerkt aan voorstellen om heel Nederland aangesloten te krijgen op het internet, om mensen wiens beroep verdwijnt om- en bij te scholen voor de ict-arbeidsmarkt en om grote slagen te maken in het verduurzamen van onze sector. Al deze projecten blijven op de plank zolang er geen daadkracht komt vanuit de politiek om de noodzakelijke maatregelen te nemen en dit geld beschikbaar te stellen.

Maar er zijn ook lichtpuntjes

NLdigital is blij te lezen dat het maatschappelijk belang van cybersecurity steeds hoger op de agenda komt. De koning noemde dit nog specifiek in de troonrede. In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zien we ook gelukkig het belang van de digitale economie vastgesteld:

“De veerkracht van de Nederlandse economie was onder andere te danken aan een al relatief ver gedigitaliseerde economie en samenleving. Deze lange termijn trend van digitalisering is bovendien als gevolg van de pandemie in een verdere versnelling geraakt.”
– Economische Zaken en Klimaat Rijksbegroting 2022, pagina 16

EZK vult dit verder in met de broodnodige aandacht voor onder andere digitale infrastructuur, de verdere uitrol van 5G en cybersecurity. Ook reserveert het ministerie 300 miljoen voor mogelijke deelname aan Europese innovatieprogramma’s op het gebied van cloud en chips. In de begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zien we weinig nieuwe speerpunten, maar vooral voortzetting van het beleid. Wel is er bijvoorbeeld aandacht voor encryptie en wordt er een Nationale Cryptostrategie aangekondigd.

En er is nog meer

Komende dagen bestuderen we alle details in de verschillende begrotingen. Denk bijvoorbeeld aan ontwikkelingen rondom onderwijs, digitale overheid, data, klimaat en cybersecurity. Daarover volgende week meer.


Deel via:

Het laatste nieuws

Doe mee: onderzoek opleidingskosten bedrijven

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Opleiding & arbeidsmarkt

Europese verkiezingsprogramma’s: meer aandacht voor digitalisering

Op 6 juni wordt er in Nederland gestemd voor de Europese Verkiezingen. We hebben de belangrijkste punten van de partijen met minimaal 1 zetel in de peiling op een rij gezet.
Cybersecurity

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt