Denk mee over een Content Services Platform voor BZK

NLdigital organiseert namens het programma Beter Samen Werken voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Tijdens deze ICT Markttoets vragen we mogelijke leveranciers van een content services platform en system integrators op pré-competitieve wijze mee te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het aanbesteden van een Content Services Platform.

Aanleiding

Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert NLdigital voor het programma Beter Samen Werken (een samenwerking tussen de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een ICT Markttoets als voorbereiding op een voorgenomen aanbesteding van een Content Services Platform (CSP). Van dit CSP zal mogelijk in de toekomst de gehele Rijksoverheid gebruikmaken.

Voor het aanbestedingstraject start, wil het ministerie een aantal verwervingsvragen toetsen bij de markt. Hiervoor organiseren wij een ICT Markttoets op donderdag 29 februari van 13.00 – 17.00 uur in Den Haag. Een unieke kans om pre-competitief mee te denken over deze aanbesteding. Ben je er ook bij?

Meer informatie en aanmelden

Kijk hier voor de volledige uitnodiging van de ICT Markttoets van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin staat onder andere de volledige vraag van het ministerie aan marktpartijen beschreven.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met vrijdag 16 februari 2024 aanmelden. Vermeld hierin a.u.b. ook de naam en functie van degene die de workshop namens de organisatie bijwoont.

Over de ICT Markttoets

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject een ICT Markttoets uit te voeren, betrekt een overheidsorgaan de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Middels een pre-competitieve dialoog wordt er een antwoord gegeven op de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’. Dit levert een advies op van de markt over de haalbaarheid, kansen en risico’s van een project en de manier waarop het gewenste ICT‑project tot een succes kan leiden. Meer weten over de ICT Markttoets? Vraag dan een vrijblijvende kennismaking aan. Hierin wordt snel duidelijk of de vraag, het concept of het idee geschikt is voor de ICT Markttoets en of de vraag, het concept of het idee zich in de juiste fase bevindt om de ICT Markttoets toe te passen.


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving