Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

We staan graag even stil bij een mooie mijlpaal: het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.

De Data Pro Code, ontwikkeld door NLdigital, is gericht op micro-, kleine en middelgrote ondernemingen. De Code helpt deze ondernemingen, in hun rol als verwerker, te voldoen aan de AVG-vereisten en best practices.

Sinds de accreditatie door de Autoriteit Persoonsgegevens heeft SCOPE Europe nauwlettend toegezien op het nalevingsproces. Ze hebben hierbij ondersteuning geboden aan tal van bedrijven om te voldoen aan de Data Pro Code.

De samenwerking tussen SCOPE Europe en NLdigital onderstreept onze gedeelde inzet om vertrouwen, transparantie en verantwoordelijkheid rondom het verwerken van persoonsgegevens door organisaties te stimuleren.

We zijn trots op de groeiende groep dienstverleners die zich houden aan de Data Pro Code. We geloven dat dit essentieel is voor de bescherming van persoonsgegevens en het harmoniseren van technische en organisatorische maatregelen binnen de digitale sector.

Het toegankelijke prijsmodel van de Data Pro Verifiëring (verificatie waarmee je kunt laten zien dat je aan de Data Pro Code voldoet) zorgt ervoor dat naleving voor iedereen binnen handbereik is. Hierdoor wordt het speelveld gelijk getrokken en kunnen ook kleinere aanbieders veilig opereren en concurreren op de markt.

Achtergrond

In 2017 heeft NLdigital samen met haar leden de Data Pro Code ontwikkeld: een concrete invulling van de eisen van de Avg. Deze gedragscode is in 2020 goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), met als opschortende voorwaarde dat we een geaccrediteerd, onafhankelijk, toezichthoudend orgaan hebben. Een jaar geleden heeft de AP ons laten weten dat ze akkoord zijn met SCOPE Europe als toezichthouder voor de Data Pro gedragscode. De Data Pro Code was daarmee de eerste volledig goedgekeurde Avg-gedragscode in Nederland en de vijfde in Europa.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de Data Pro Code op de speciale pagina op onze website. Voor meer informatie over de rol van SCOPE Europe als toezichthouder kun je terecht op hun website.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy