DATA PRO: AP keurt SCOPE Europe goed als toezichthouder

In 2017 heeft NLdigital samen met haar leden de Data Pro Code ontwikkeld: een concrete invulling van de eisen van de Avg. Deze gedragscode is in 2020 goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), met als opschortende voorwaarde dat we een geaccrediteerd, onafhankelijk, toezichthoudend orgaan hebben. Onlangs liet de AP ons weten dat ze akkoord is met SCOPE Europe als toezichthouder voor de Data Pro gedragscode. De Data Pro Code is daarmee de eerste volledig goedgekeurde Avg-gedragscode in Nederland en de vijfde in Europa.

“We zijn heel blij met deze volgende stap voor onze Data Pro-gedragscode,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Als vertegenwoordiger van de branche voelen we een verantwoordelijkheid om bedrijven te helpen om aan de Avg te voldoen. We geloven bovendien dat een gedragscode een goede manier is om transparantie en vertrouwen in de markt te stimuleren.”

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital

Scope Europe:

“Deze tweede accreditatie als toezichthouder is een grote mijlpaal voor SCOPE Europe. De Data Pro Code is opnieuw een belangrijk initiatief dat laat zien dat de digitale sector zich committeert aan hoge standaarden voor dataprotectie. We zijn heel trots dat we in deze context kunnen bijdragen aan het cruciale streven om de privacy van Europese burgers te beschermen.”

Gabriela Mercuri, Managing Director van SCOPE Europe

Wil je meer weten over SCOPE Europe? Kijk dan op scope-europe.eu.

Wil je je met jouw bedrijf aansluiten bij de Data Pro Code? Neem dan contact met ons op.

De Data Pro Code is opgenomen in het overzicht van Europese Avg-gedragscodes van de European Data Protection Board.


Deel via:

Het laatste nieuws

Overheid toont eindelijk uitwerking cybersecuritywet NIS2: laat weten wat jij ervan vindt!

De conceptuitwerking van de NIS2-wet voor Nederland is gepubliceerd: de Cyberbeveiligingswet! Dit betekent dat we eindelijk duidelijkheid krijgen over wat de overheid precies voor ogen heeft met de wet die zij wil invoeren.
Cybersecurity

Hoofdlijnenakkoord 2024: plussen en minnen voor de digitale sector

Het Hoofdlijnenakkoord van de PVV, VVD, NSC en BBB laat voor de ICT-sector een wisselend beeld zien. Enerzijds is er volop ambitie om Nederland een aantrekkelijk vestigingsland te laten blijven, anderzijds wordt er stevig gesnoeid in de middelen voor innovatie.
Politiek & wetgeving

Help ons aan de 100 en help daarmee jezelf!

Het tekort aan gekwalificeerd ICT-talent is voor veel leden een rem op groei. Als collectief zetten we ons in om deze uitdaging te tackelen. Onderdeel daarvan is: meer inzicht in de aard van het probleem en mogelijke oplossingen. Vul je de enquête in?
Opleiding & arbeidsmarkt

Brancherapportage ArboNed: verzuimcijfers digitale sector

Hoe zijn de verzuimcijfers in de sector? ArboNed heeft een uitgebreide rapportage samengesteld met verzuimcijfers van werkgevers binnen de digitale sector. Bekijk de stand van zaken en hoe jouw bedrijf zich verhoudt tot anderen in de sector.
Werkgeverschap

Data Pro Code: eenjarig jubileum toezichthouder SCOPE Europe

Het is een jaar geleden dat SCOPE Europe de accreditatie ontving van de Autoriteit Persoonsgegevens voor hun cruciale rol als toezichthoudend orgaan voor de Data Pro Code.
Avg & privacy