DATA PRO: AP keurt SCOPE Europe goed als toezichthouder

In 2017 heeft NLdigital samen met haar leden de Data Pro Code ontwikkeld: een concrete invulling van de eisen van de Avg. Deze gedragscode is in 2020 goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), met als opschortende voorwaarde dat we een geaccrediteerd, onafhankelijk, toezichthoudend orgaan hebben. Onlangs liet de AP ons weten dat ze akkoord is met SCOPE Europe als toezichthouder voor de Data Pro gedragscode. De Data Pro Code is daarmee de eerste volledig goedgekeurde Avg-gedragscode in Nederland en de vijfde in Europa.

“We zijn heel blij met deze volgende stap voor onze Data Pro-gedragscode,” zegt Lotte de Bruijn, directeur van NLdigital. “Als vertegenwoordiger van de branche voelen we een verantwoordelijkheid om bedrijven te helpen om aan de Avg te voldoen. We geloven bovendien dat een gedragscode een goede manier is om transparantie en vertrouwen in de markt te stimuleren.”

Lotte de Bruijn, directeur NLdigital

Scope Europe:

“Deze tweede accreditatie als toezichthouder is een grote mijlpaal voor SCOPE Europe. De Data Pro Code is opnieuw een belangrijk initiatief dat laat zien dat de digitale sector zich committeert aan hoge standaarden voor dataprotectie. We zijn heel trots dat we in deze context kunnen bijdragen aan het cruciale streven om de privacy van Europese burgers te beschermen.”

Gabriela Mercuri, Managing Director van SCOPE Europe

Wil je meer weten over SCOPE Europe? Kijk dan op scope-europe.eu.

Wil je je met jouw bedrijf aansluiten bij de Data Pro Code? Neem dan contact met ons op.

De Data Pro Code is opgenomen in het overzicht van Europese Avg-gedragscodes van de European Data Protection Board.


Deel via:

Het laatste nieuws

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving

Implementatie NIS2-richtlijn uitgesteld: dit betekent het voor jou

De Nederlandse overheid is niet op tijd klaar met de implementatie van de NIS2-richtlijn. Benieuwd wat dit voor jouw bedrijf betekent?
Cybersecurity