17 april 2019

WBSO negeert kansen ICT-innovatie

Uit de recent uitgekomen evaluatie van de WBSO blijkt: de innovatiesubsidie sluit niet meer aan op de ICT-sector. Wij waarschuwden hier al voor sinds de aanpassing van de programmatuur van de WBSO-regeling in 2016, die meer onduidelijkheid heeft gebracht over de werkzaamheden die in aanmerking komen voor de subsidie. Staatssecretaris Keijzer wil nu met experts uit het veld gaan werken aan verbeterpunten.

Wij zijn blij dat deze evaluatie voor de Staatssecretaris reden is geweest om het voornemen uit te spreken het bedrijfsleven te betrekken bij verbeteringen van de WBSO. Het mag namelijk niet zo zijn dat een subsidieregeling voor innovatie juist de snelst innoverende sector negeert. Wij werken daarom graag mee aan deze verbeteringen, zodat er zo snel mogelijk weer een toename in software-innovatie te zien is, na de afname die wij vorig jaar constateerden.

Concrete verbeterpunten

In de evaluatie komen meerdere verbeterpunten naar voren om ICT-innovaties beter te stimuleren. Drie hiervan noemden wij al na onze evaluatie van de WBSO met onze leden, eind 2018. Wat ons betreft zijn de belangrijkste kansen voor verbeteringen op dit moment:

  • Het aanpassen van de definitie van programmatuur. Sinds de aanpassing in 2016 komt alleen werk in “formele programmeertalen” in aanmerking voor de WBSO. Maar waar het gaat om innovatie in programmatuur is veel meer speurwerk noodzakelijk dan alleen het schrijven van code. De evaluatie benoemt ontwerpen van softwarearchitectuur en algoritmiek als voorbeelden van activiteiten die in het speurwerk vooraf gaan aan de uitwerking in code. Voorbeelden van activiteiten die nu buiten de boot vallen.
  • Het aanpassen van de WBSO op de realiteit van softwareontwikkeling, met onder andere nieuwe bedrijfsmodellen met meer open innovatie en snellere iteraties. Ook het Centraal Planbureau ziet deze noodzaak; zij benoemen als specifieke voorbeelden van struikelblokken het uitvoeren van projecten in samenwerking met andere bedrijven (uitbesteding) en een fictief onderscheid tussen fysieke en programmatuur-innovatie.

Aan de slag

Het is van groot belang voor de digitale sector dat de geëvalueerde verbeterkansen op korte termijn worden doorgevoerd. Nederland ICT gaat daarom aan de slag om input vanuit het veld te verzorgen om dit voor elkaar te krijgen.