20 augustus 2018

Daling van 20% in toekenning WBSO voor ICT-projecten

Twee jaar geleden werd de innovatiesubsidie WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) aangepast. Nederland ICT waarschuwde toen dat het voor ICT-bedrijven moeilijker zou zijn om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie. Uit recente cijfers blijkt dat deze voorspelling helaas is uitgekomen.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft recent de jaarcijfers van de WBSO-regeling gepubliceerd. Uit de cijfers over 2017 blijkt dat er een dalende lijn is als het gaat om het aantal aanvragers. Ten opzichte van 2016 daalde het aantal aanvragen met 4,7 procent tot 21.265 bedrijven die een aanvraag deden.

De RVO wijt de daling, zonder deze claim te onderbouwen, aan de groeiende economie: “Bedrijven besteden dan vaak minder tijd aan R&D en richten alle inspanningen op hun primaire bedrijfsprocessen”, zo is de, wellicht wat simplistische, gedachte. Wanneer je echter dieper in de cijfers duikt valt er met name op het gebied van aanvragen en toekenning van ICT-projecten iets anders op.

Computable legt op haar website in een opinie van dr. Marco Bouwkamp wat ons betreft de vinger op de zere plek.

Sinds 2013 groeide het aandeel programmatuur in de WBSO geleidelijk van 16% tot 19% in 2016. Een logische trend in een digitale economie waar innovatie steeds meer software (programmatuur) gedreven is. Opmerkelijk genoeg rapporteert de RVO over het jaar 2017 een scherpe terugval in de toegekende projecten naar 16%. Dat zijn circa 5400 toegekende aanvragen minder! Dit is een afname van maar liefst 20% ten opzichte van het jaar daarvoor.

Hiermee lijkt een voorspelling van Nederland ICT uit 2016 helaas uit te komen. De afname in projecten lijkt te maken te hebben met de wijziging van de definitie van ’technisch nieuwe programmatuur’, waartegen we ons fel verzet hebben. Onze vrees was destijds dat als softwarebedrijven, maar ook andere ondernemingen die programmatuur ontwikkelen, zich geconfronteerd zouden zien met een engere definitie van het begrip programmatuur, het aantal aanvragen en toekenningen zou afnemen. Dat is niet alleen vervelend voor de betreffende bedrijven, maar staat ook haaks op de ambitie van het Kabinet om vol in te zetten op digitale innovatie.

We hebben dan ook sinds 2016 niet stilgezeten. Samen met SUBtracers en enkele leden blijven we deze zaak onder de aandacht brengen.

Op dit moment wordt de WBSO, samen met enkele andere innovatie-instrumenten, geëvalueerd en pleiten we er bij de uitvoerders van deze evaluatie voor om vooral ook te kijken naar de toekomst van dit instrument. De WBSO zou juist volop ruimte moeten bieden aan digitale innovatie, in plaats van deze in te perken door vast te houden aan oude definities over wat innovatie is. De resultaten van deze evaluatie worden december 2018 verwacht.

Loop je zelf aan tegen afwijzingen, of heb je vragen over de WBSO, dan horen we het graag. We zijn altijd op zoek naar praktijkvoorbeelden uit de sector om onze zaak verder te kunnen onderbouwen.