15 november 2018

Hoe kan de WBSO-regeling beter? 3 aanbevelingen van onze leden

Als Nederland ICT is het een van onze doelen om de business van onze leden te bevorderen. Toen twee jaar geleden de WBSO-regeling werd aangepast, waarschuwde Nederland ICT al in Den Haag dat het voor ICT-bedrijven moeilijker zou zijn om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie. Helaas is die belofte uitgekomen. We hebben daarom samen met SUBtracers het net opgehaald bij onze leden zodat we hun bevindingen in Den Haag kunnen overbrengen. Drie van hun aanbevelingen uitgelicht:

1. Verbreed de definitie van programmatuur

In 2016 zijn de eisen aangepast voor programmatuur. Als je wilt bepalen of iets wel of niet als innovatie meetelt, kom je terecht in een ingewikkeld woordenspel. Zo is het nu vereist dat de innovatie in een formele programmeertaal wordt uitgevoerd. Daarmee sluit je echter een belangrijk deel van de innovaties buiten. Innovaties zitten niet aan een programmateertaal vast. Een beoordeling sec op basis van de gekozen programmeertaal doet geheel geen recht aan de mate van technische innovatie of vernieuwing.

Verder is het vreemd dat ‘integratie’ en ‘configuratie’ ook buiten de boot van de subsidie valt. Er wordt juist veel innovatie gerealiseerd door integratie. Developers kunnen steeds meer gebruik maken van systemen, tools en libraries die door derden of de open-source community zijn gemaakt en hoeven steeds minder ‘from scratch’ te ontwikkelen. De innovatie schuilt juist in het uitdenken en slim gebruik maken van deze bestaande systemen en technieken, waarbij de ontwikkeling vaak beperkt blijft tot het ‘interfacen’ of verbinden van al die componenten tot een nieuw werkend geheel. Onze leden verwachten dat deze trend in de toekomst alleen nog maar duidelijker zal worden.

De huidige definitie is zelfs zo nauw dat ook ontwikkelingen op basis van AI-technologie of machine learning principes worden afgewezen, terwijl het ministerie van Economische Zaken tegelijkertijd aangeeft dat deze technologieën van groot belang zijn voor de toekomst.

2. Maak tussentijds contact laagdrempeliger

Onze leden ervaren het als een risico dat ze pas helemaal achteraf te horen krijgen of ze de subsidie wel of niet hebben besteed conform verwachting. Ze wijken namelijk altijd wel af van het vooraf opgestelde plan, maar kunnen niet goed tussentijds schakelen met Den Haag om te checken of ze nog op de goede weg zijn. Liever zouden ze daarom tussentijds af en toe kunnen spiegelen. Dan kun je namelijk nog tijdig bijsturen in plaats van een risico nemen. Daar zit een duidelijk gezamenlijk belang.

3. Bied ruimte voor Agile / Lean / Scrum werken

Bij het indienen van je subsidievoorstel moet je inzage geven in het probleem en aan welke oplossing je gaat werken. Programmeer-technische knelpunten dienen al inzichtelijk te zijn en men moet al hebben nagedacht over een bijpassende oplossingsrichting daarvoor; niet zelden wordt daarbij gevraagd naar welke specifieke libraries, classes en/of functions de aanvrager voornemens is om te programmeren. Deze ‘watervalsystematiek’ is echter inmiddels enorm achterhaald.

ICT-bedrijven werken veelal agile, lean of scrum. Het realiseren van technische innovaties kent een iteratief karakter waarbij met vallen en opstaan proefondervindelijk voortgang wordt geboekt. Je werkt in een proces van ontdekken waarbij een groot en ambitieus doel wordt opgedeeld in deelontwikkelingen, die vervolgens verder worden opgedeeld naar epics, users stories, features en sprints.

Door deze nieuwe manier van ontwikkelen is het onmogelijk om op voorhand al te voorspellen tegen welke concrete knelpunten men in de toekomst aanloopt. Zou iets nog wel echt een knelpunt zijn, als het zich zo makkelijk van te voren laat voorspellen? Nee. Er kan bijvoorbeeld een project starten en vijf weken later kan dat weer gepauzeerd worden omdat een ander technisch element belangrijker was (of een grotere technische bottleneck bleek te zijn). Omgekeerd kan het ook zo zijn dat een belangrijk verwacht knelpunt na twee dagen op eenvoudige wijze toch oplosbaar bleek te zijn. Dit alles staat haaks op de subsidieregeling waarbij – op het moment van indienen van een aanvraag – bijna het hele innovatietraject al in kannen en kruiken gegoten moet zijn.

Nederland ICT zet zich in voor een betere WBSO-regeling. We brengen de ervaringen van onze leden over het voetlicht in Den Haag. We horen graag meer praktijkvoorbeelden. Deel ze vooral en mail ze naar René Corbijn.