7 september 2021

Mooie aanknopingspunten in regeerakkoord proeve van VVD en D66

ARBEIDSMARKT, ONDERWIJS, SAMENWERKING MET DE OVERHEID
Aanknopingspunten regeerakkoord proeve

De liberale winnaars van de verkiezingen, VVD en D66, hebben op verzoek van de Tweede Kamer een begin van een ‘document op hoofdlijnen’ geschreven (bijlage 1 bij het verslag). Alhoewel dit de muurvaste formatie nog niet heeft losgetrokken, geeft het al wel een eerste inzicht in de prioriteiten die deze formerende partijen hebben. We namen het stuk door en zien een sterke ambitie en mooie aandacht voor digitale vaardigheden in het onderwijs, voor cybersecurity en essentiële investeringen in (fundamenteel) onderzoek.

Ambitie: innovatief, duurzaam en concurrerend

De ambitie om de meest innovatieve, duurzame en concurrerende economie in 2030 van de wereld te zijn, spreekt ons aan. Terecht wordt hierbij ingezet op het realiseren van een hoogwaardige (digitale) infrastructuur, het beste onderwijs, een sterke arbeidsmarkt en goede overheidsfaciliteiten. Innovaties worden gericht op de grote transities klimaat & energie, digitalisering en circulaire economie. Thema’s die juist in onze sector samenkomen en waar we ons al jaren met succes voor inzetten. Deze thema’s krijgen in het stuk van deze partijen ook volop prioriteit in Nederland de komende tijd.

Investeren in de toekomst

De belangrijkste investering die onze sector nodig heeft is in menskracht: we moeten de enorme tekorten op de ICT-arbeidsmarkt inlopen. We zijn dan ook blij met zelfs drie keer aandacht voor digitale vaardigheden in het onderwijsprogramma. Ook de aandacht voor om- en bijscholing en het tegengaan van digibetisme stemmen ons hoopvol. Daar komen de essentiële financiële investeringen nog bovenop. Hierbij worden specifiek kunstmatige intelligentie, robotisering en de digitale infrastructuur genoemd. Maar ook de sleuteltechnologieën (zoals quantum) en fundamenteel onderzoek worden benoemd. Tot slot krijgt ook de Autoriteit Persoonsgegevens een impuls; essentieel voor een toezichthouder die wij graag een meer preventieve, dan handhavende rol zien krijgen.

Uitwerking moet nog komen

Het blijft echter een document op hoofdlijnen, waarbij veel uitwerking nodig zal zijn. We zien ook een aantal knelpunten benoemd waar wij als sector graag over meedenken. Zo pleitten we in ons manifest al voor meer publiek-private samenwerking op cybersecurity, en lezen we hier dat er extra inzet op cybersecurity en cyberexpertise gewenst is. Daarnaast wordt er gesproken over een algoritmewaakhond die moet toezien op transparantie, discriminatie en willekeur. Dit sluit aan bij onze ethische code, maar wij vragen ons wel af hoe een waakhond moet gaan werken en welke rol deze krijgt tussen andere toezichthouders. We zien ook de inzet in Europa op zaken als een dienstenbelasting als iets dat meer uitwerking nodig heeft, maar daarmee wel op het juiste niveau geregeld is.

Recent hebben wij in een brief aan de Tweede Kamer nog gepleit voor uitvoeringstoetsen voor nieuwe wet- en regelgeving. Dus de inzet op uitvoeringstoetsen en beter inzicht in de mogelijkheden van systemen en ICT kunnen zeker ook op onze goedkeuring rekenen, maar hebben een uitwerkingsslag nodig om mee verder te gaan.

Hoe verder?

Op dit moment lijkt de formatie nog muurvast te zitten. Vanuit NLdigital blijven we dit uiteraard in de gaten houden. De komende regeerperiode is een uitgelezen kans om Nederland verder te brengen in de digitale transformatie. Wij zullen hier aan bij blijven dragen om dit vorm te geven.

Blijf op de hoogte

Wil je niets missen van onze updates op het gebied van politiek & opinie? Meld je dan aan voor onze mailings, of – als je lid bent – pas je voorkeuren aan in het ledenportal.

Meld je aan