11 aanbevelingen voor het volgende kabinet

Op 17 maart 2021 zijn er weer verkiezingen voor de Tweede Kamer. Dat lijkt ver weg, maar politieke partijen zijn nu al druk bezig met het schrijven van hun verkiezingsprogramma’s en het opzetten van hun campagnes. Wat ons betreft mag één ding daarin niet ontbreken: investeren in digitalisering. Daarom stuurden we een manifest met onze aanbevelingen naar de partijen.

Investeren in een digitale toekomst

Tijdens de vorige verkiezingen kwam digitalisering helaas nauwelijks aan de orde. Onterecht, vinden wij, want het heeft impact op grote thema’s als duurzaamheid, economische groei, onderwijs en werkgelegenheid. Digitalisering heeft een nieuwe industriële revolutie op gang gebracht. En de gevolgen daarvan zijn overal zichtbaar en nog volop in ontwikkeling. De coronacrisis heeft digitale ontwikkelingen bovendien in een stroomversnelling gebracht. Dankzij onze digitale infrastructuur konden we tijdens de crisis voor een groot deel door blijven werken en contact blijven houden. En nu we herstellen van de ergste klap en onze economie en maatschappij weer opstarten, biedt digitalisering tal van kansen voor verbetering. Dat gaat alleen niet vanzelf. Succesvolle digitalisering vraag om visie, concreet beleid en bijbehorende investeringen. Daarom doen we 11 aanbevelingen voor de komende kabinetsperiode.

[nld_block title=”Onze aanbevelingen:” description=”

 1. Stimuleer thuiswerken voor meer tijd, ruimte en gezondheid
 2. Maak werk van leven lang ontwikkelen
 3. Maak betere bescherming voor freelancers mogelijk
 4. De energietransitie kan niet zonder digitale sturing
 5. Politiek toezicht op digitalisering moet sterker
 6. Er moet één startpunt voor dienstverlening van de overheid komen
 7. Kies voor een digitale overheid die gaat voor vernieuwing
 8. Laat de Autoriteit Persoonsgegevens privacy beschermen
 9. Investeer in meer samenwerking voor een veilige digitale samenleving
 10. Ruim baan voor de digitale infrastructuur
 11. Houd de blik op Europa

” color=”blue-light” align=”center” icon=”message”]

Meer weten? In ons verkiezingsmanifest geven we een uitgebreide toelichting op deze 11 punten.

Wat doet NLdigital rond de verkiezingen?

Het manifest hebben we opgestuurd naar politieke partijen. Na de zomer verwachten we de eerste concept-verkiezingsprogramma’s. Deze gaan we langs de meetlat van het manifest leggen. Vanaf begin 2021 gaan we je uitgebreid informeren over de standpunten van alle partijen op digitaal vlak. Na de verkiezingen op 17 maart kun je bij ons terecht voor duiding van de uitslag, updates over mogelijke coalities en uiteindelijk een analyse van het nieuwe regeerakkoord. Wil je niets missen van onze updates op het gebied van politiek & opinie?


Deel via:

Het laatste nieuws

Nieuwe Ethische Code AI gelanceerd: ‘Meer dan alleen principes’

In een tijd waarin AI de potentie heeft om maatschappelijke en economische vraagstukken op te lossen, is het van essentieel belang dat deze innovaties verantwoord plaatsvinden. De Ethische Code AI helpt hierbij.
Avg & privacy

Bijna 10.000 nieuwe ICT-talenten opgeleid via CA-ICT

Via opleidingsfonds CA-ICT steunen en organiseren wij projecten voor om- en bijscholing voor de ICT-sector. Er zijn mooie resultaten behaald met scholingsprojecten.
Opleiding & arbeidsmarkt

Het belang van innovatief aanbesteden: een stap naar een succesvolle digitale overheid

Op 28 maart organiseerde NLdigital in samenwerking met Digicampus een bijeenkomst die de urgentie en impact van innovatief aanbesteden benadrukte.
Samenwerken met de overheid

Rapport: ICT Markttoets Content Services Platform voor BZK

Eind februari organiseerde NLdigital een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Dit in opdracht van het ministerie van BZK voor het programma Beter Samen Werken. Het rapport is vanaf nu beschikbaar.
Samenwerken met de overheid

Noodkreet bedrijfsleven en kennisorganisaties: sloop van innovatieklimaat dreigt

Het innovatie- en ondernemersklimaat staat onder druk in Nederland. Dit stelt een grote groep van bedrijven en kennisorganisaties. Zij uiten hun zorgen over de innovatiekracht en het verdienvermogen van Nederland in een brandbrief.
Politiek & wetgeving