6 februari 2024

Denk mee over een Content Services Platform voor BZK

SAMENWERKING MET DE OVERHEID

Op donderdag 29 februari van 13.00 tot 17.00 uur organiseert NLdigital namens het programma Beter Samen Werken voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een ICT Markttoets over een nieuw Content Services Platform (CSP). Tijdens deze ICT Markttoets vragen we mogelijke leveranciers van een content services platform en system integrators op pré-competitieve wijze mee te denken over een aantal verwervingsvragen rondom het aanbesteden van een Content Services Platform.

Aanleiding

Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, organiseert NLdigital voor het programma Beter Samen Werken (een samenwerking tussen de ministeries van Financiën, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Infrastructuur en Waterstaat  en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) een ICT Markttoets als voorbereiding op een voorgenomen aanbesteding van een Content Services Platform (CSP). Van dit CSP zal mogelijk in de toekomst de gehele Rijksoverheid gebruikmaken.

Voor het aanbestedingstraject start, wil het ministerie een aantal verwervingsvragen toetsen bij de markt. Hiervoor organiseren wij een ICT Markttoets op donderdag 29 februari van 13.00 – 17.00 uur in Den Haag. Een unieke kans om pre-competitief mee te denken over deze aanbesteding. Ben je er ook bij?

Meer informatie en aanmelden

Klik hier voor de volledige uitnodiging van de ICT Markttoets van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierin staat onder andere de volledige vraag van het ministerie aan marktpartijen beschreven.

Geïnteresseerde bedrijven kunnen zich tot en met vrijdag 16 februari 2024 aanmelden. Vermeld hierin a.u.b. ook de naam en functie van degene die de workshop namens de organisatie bijwoont.

Meld je hier aan.

Over de ICT Markttoets

Door voorafgaand aan een aanbestedingstraject een ICT Markttoets uit te voeren, betrekt een overheidsorgaan de markt in een vroegtijdig stadium bij de plannen. Middels een pre-competitieve dialoog wordt er een antwoord gegeven op de vraag: ‘hoe vraag ik wat ik nodig heb?’. Dit levert een advies op van de markt over de haalbaarheid, kansen en risico’s van een project en de manier waarop het gewenste ICT‑project tot een succes kan leiden. Meer weten over de ICT Markttoets? Vraag dan een vrijblijvende kennismaking aan. Hierin wordt snel duidelijk of de vraag, het concept of het idee geschikt is voor de ICT Markttoets en of de vraag, het concept of het idee zich in de juiste fase bevindt om de ICT Markttoets toe te passen.