1 maart 2021

Belangrijke stap in onze circulaire ambities

DUURZAAMHEID

Vanaf vandaag, 1 maart 2021, organiseert Stichting OPEN namens alle producenten van elektrische en elektronische apparaten (EEA) in Nederland de wettelijke producentenverantwoordelijkheid voor e-waste. We bundelen dus de krachten met andere productgroepen. Zo zetten we een belangrijke stap in het halen van de aangescherpte doelstellingen en onze circulaire ambities.

Samen de schouders eronder

Samen met alle elektronica-productgroepen hebben we het doel om 65% van de producten die we op de markt zetten, in te zamelen en hoogwaardig te recyclen. Hoewel de ICT-sector al boven deze 65% zit, hebben we met elkaar nog een flinke uitdaging om de doelstelling te halen. We gaan er in Stichting OPEN dus samen de schouders onder zetten.

Naast de wettelijke inzameldoelstelling willen we nieuwe stappen zetten in het hergebruiken en terugwinnen van grondstoffen. Om de hele e-waste-sector nog meer circulair te maken, is massa nodig en centrale regie. Stichting OPEN pakt deze centrale regie. En doordat alle producenten van EEA aansluiten, heeft zij massa. We zijn blij dat Stichting OPEN onze ambitie deelt en werken graag samen om deze te behalen.

“Het circulair maken van de e-wastesector is van groot belang, daarom staan wij achter de missie van Stichting OPEN.”
Rob Idink, bestuurslid NLdigital én Stichting OPEN

NLdigital blijft betrokken

De afgelopen 20 jaar organiseerde onze stichting ICT Milieu het inzamelen en recyclen van ICT-afval voor ruim 300 ICT-bedrijven. Door de nieuwe regierol van Stichting OPEN gaat de verantwoordelijkheid over en zal ICT Milieu stoppen als zelfstandige stichting. Maar, NLdigital blijft onverminderd betrokken bij Stichting OPEN voor de productgroep ICT.

Samen met onze leden benoemen wij de bestuurder van Stichting OPEN die de producenten en importeurs van ICT-hardware vertegenwoordigt. Rob Idink, de huidige voorzitter van ICT Milieu, is de eerste bestuurder voor de productgroep ICT in het bestuur van Stichting OPEN. Hij heeft ruggespraak met onze leden en ons bureau. Hiervoor bestaat de MilieuBeleidsGroep, waarin we met betrokken leden ieder kwartaal de ontwikkelingen en standpunten over ICT en milieu bespreken. Wil je ook meepraten? We horen graag van je. Je kunt je hier aanmelden.

Vragen?

Heb je vragen over de overgang naar Stichting OPEN? Of over onze betrokkenheid? Stel ze aan Jeroen van der Tang, Public Policy Manager duurzaamheid bij NLdigital.