Netwerk Energie en Klimaat

Duurzaamheid professionals verenigd

Het netwerk Energie en Klimaat biedt een platform voor de uitwisseling van kennis en ervaringen over duurzame digitalisering. We delen de laatste ontwikkelingen op het gebied van energie en klimaat, door jou als lid te betrekken bij consultatie van nieuw beleid, implementatie van regelgeving, nieuwe onderzoeken en coalities. Dit netwerk is exclusief voor leden van NLdigital. Wil je ook meepraten?

Doelgroep netwerk
De afvaardiging vanuit de organisaties is veelal de CSR/MVO-manager bij een IT-dienstverlener, operations manager bij een datacenter of MVO/energiemanager bij een telecombedrijf. Ben jij werkzaam binnen dit veld en wil je mee praten? Meld je dan aan.

Tijdsinvestering
Dit netwerk komt een aantal keer per jaar bij elkaar. Verder zullen er updates zijn per mail en tussendoor is er informeel contact via mail en telefoon.

Deelnemende bedrijven

NLdigital wil werken aan een klimaatneutrale digitale sector in 2030 en andere sectoren helpen te verduurzamen met digitale oplossingen. Een ambitieus doel dat we alleen kunnen halen door samen te innoveren en ons energieverbruik te verduurzamen. We delen in dit netwerk de laatste beleidsontwikkelingen, kennis en ervaringen met elkaar. Meld je aan en praat mee!

Jeroen van der Tang, public policy manager Duurzaamheid, NLdigital

Meld je aan voor dit netwerk

Ben jij een CSR/MVO-manager bij een IT-dienstverlener, operations manager bij een datacenter of  MVO/energiemanager bij een telecombedrijf? En wil je mee praten, ervaringen uitwisselen of alleen op de hoogte gehouden worden?