Tips voor beoordelingsgesprekken en -bonussen

HRM
Beoordelingsgesprekken

Traditionele beoordelingsgesprekken hebben hun beste tijd gehad gaven we al eerder aan, maar helemaal afschaffen blijkt ook niet de beste oplossing. Wat dan wel en wanneer doe je het nu goed? Onze HR-adviseur geeft je een aantal tips waar op te letten: 

Laatst bijgewerkt januari 2022

1. Voer geen veroordelingsgesprek

Zorg dat het beoordelingsgesprek geen veroordelingsgesprek wordt met veel negativiteit en eenzijdige gesprekken. Blijf positief, geef complimenten en motiveer (bekijk hier de 5 ingrediënten van het ‘goede gesprek’ volgens adviseur Jacco van den Berg).

2. Blijf in gesprek

Voer tijdens het hele jaar gesprekken met je medewerker over het functioneren. Dit zorgt ervoor dat het beoordelingsgesprek geen momentopname is. Geef ook regelmatig feedback, zodat de medewerker tijd heeft voor verbetering.

3. Creëer breed beeld

Haal feedback op over de medewerker bij andere personen. Zo creëer je een breed beeld en wordt het geen eenzijdige beoordeling, gebaseerd op je eigen normen en waarden. Werkt je medewerker bijvoorbeeld veel met klanten? Vraag hen dan ook eens om feedback.

4. Laat ze zelf beoordelen

Geef medewerkers meer regie en de kans om zichzelf te beoordelen door hen zelf feedback te laten vragen aan collega’s. Naast dat ze zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling, bevordert dit ook de communicatie tussen de medewerkers zelf. Laat ze ook meedenken over hun eigen ontwikkeling en doelstellingen tijdens het planningsgesprek en vraag hier tijdens het jaar ook naar. Stimuleer je medewerkers regelmatig feedback te geven en te vragen.

5. Voer gesprek op andere locatie

Denk er eens over na om op een andere locatie dan het kantoor het gesprek te voeren. Hierdoor creëer je een prettige en gelijkwaardige omgeving voor een open en eerlijke conversatie en kom je tot nieuwe inzichten. Dit jaar vinden de gesprekken vanwege Corona natuurlijk veelal online plaats. Maar ook hier kun je creatief mee omgaan, door bijvoorbeeld al bellend allebei een wandeling buiten te maken.

6. Kijk buiten gebaande paden

Zorg dat de focus tijdens het gesprek op de medewerker ligt en niet op het invullen van bepaalde formulieren. Dan gaat het gesprek zijn doel voorbij. Twee medewerkers kunnen dezelfde functie totaal anders vervullen maar toch beiden goed functioneren en doelen behalen.

Beloning en bonussen

Als je beoordelingsgesprekken afschaft en er een continu gesprek van maakt, hoe zit het dan met de beloning en bonussen? Deze waren normaal gekoppeld aan de beoordelingen. Er zijn een aantal opties:

  • Beloon marktconform
    Zorg ervoor dat je maandelijkse beloning marktconform is. Ben je benieuwd of jij marktconform beloont? Lees dan hier meer over het IT-Beloningsonderzoek.
  • Ga over op het belonen van bedrijfs- en/of teamprestaties
    Door het hele team gelijkwaardig te belonen bij het behalen van teamdoelen stimuleer je de samenwerking en transparantie.
  • Geef managers meer vrijheid met belonen
    Betrokken managers hebben geen beoordelingsgesprekken nodig om te bepalen of een medewerker een beloning verdient. Geef managers een budget en laat hen zelf invulling geven aan de verdeling hiervan. Belangrijk hierbij is wel dat managers hiervoor de capaciteit hebben.